Sveriges Kommuner och Landsting

Fel att sjuksköterskan döms i domstol

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 08:54 CEST

Högsta Domstolen fastställde idag hovrättens dom mot den sjuksköterska som i maj 2002 vållade ett spädbarns död genom felmedicinering. Sjuksköterskan har av misstag gjort i ordning en tio gånger för stark infusionslösning, vilket orsakade spädbarnets död.

Högsta Domstolen konstaterar i sin dom att det funnits allvarliga brister i sjukhusets rutiner, men att detta inte begränsar sköterskans eget ansvar. Därför döms hon till för vållande till annans död.

– Det är beklagligt för alla inblandade, säger Ellen Hyttsten på organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

– Visst ska hälso- och sjukvårdens personal kunna ställas till svars inför sina handlingar, men fallet borde ha prövats i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd istället för i en domstol.

– Det skulle vara förödande om rädslan att bli anmäld ökar i och med domen. Vi kommer bara åt de bakomliggande orsakerna till att misstag begås om vårdpersonalen vågar berätta vad de vet och ser, säger Ellen Hyttsten.

Sveriges Kommuner och Landsting driver, tillsammans med sjukvårdshuvudmännen i Sverige, ett arbete för att förbättra patientsäkerheten, bland annat genom konkreta förbättringsprojekt på kliniker och genom att ta fram ett utbildningsmaterial i risk- och orsaksanalys.

För mer information: Carina Svensson, ansvarig för patientsäkerhetsarbetet på Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 76 84, 070-657 47 04, carina.svensson@skl.se

Ellen Hyttsten, direktör för avdelningen vård och omsorg, 08-452 76 99, 070-319 76 99, ellen.hyttsten@skl.se