Skolval 2014

Fel att ta bort allmän högskolebehörighet i det nya gymnasiet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 11:54 CEST

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade idag den nya gymnasiepropositionen, som innebär en rad förändringar från dagens gymnasieskola.

Från Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO:s sida är man positiv till att man förtydligar olikheten i yrkesförberedande och högskoleförberedande program men kritiska till att allmän högskolebehörighet tas bort för de yrkesförberedande programmen.

- Det stämmer att alla inte vill bli akademiker. Men dagens högskola är bred och har många ingångar. Från samhällets sida finns det ingen poäng att stänga dem och tvinga människor att ta tjänstledigt för att läsa lösa kurser på komvux när man ska komplettera. Bättre hade varit att inkludera en allmän högskolebehörighet från början, så att alla fått med sig den ut i yrkeslivet, säger Susanna Bollhem, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation.

Från Sveriges Elevråds Centralorganisations sida har man länge varit kritisk till otydligheten i varför vissa ämnen krävs för allmän högskolebehörighet. Ett förslag som man fört fram är att den allmänna högskolebehörigheten ska bestå av kurser i svenska, engelska och matematik, alla ämnen som behövs för att klara högskolestudier, till skillnad från ämnen som naturvetenskap, religionskunskap, historia, samhällskunskap samt idrott och hälsa, som organisationen anser bör ligga på grundskolan, såvida de inte ingår direkt i ett program.

En annan förändring i propositionen är att valfriheten för elever minskar, genom att individuella val tas bort och individuella inriktningar avskaffas. En av regeringens ambitioner är att minska "hobbykurser" och elever som enbart väljer vissa kurser av taktiska skäl. Från Sveriges Elevråds Centralorganisations sida kan man godta något mindre valfrihet men anser att regeringen gör fel analyser av varför en del elever väljer som de gör.

- Jan Björklund missar att dagens gymnasieskola redan är krävande. Många elever har längre arbetsdagar än vad lärarna har och måste hantera ett stort antal kurser med omfattande krav, speciellt på VG- och MVG-nivå. För många elever har valfriheten och taktiska val varit en utväg, för att hamna på en rimlig 40 timmars arbetsvecka. Regeringen kan säkert minska valfriheten men då måste man komplettera med att låta arbetstidslagen gälla även för elever och att införa bestämmelser som garanterar en rimlig arbetsbörda, avslutar Susanna Bollhem.

För kommentarer:

Susanna Bollhem, ordförande

0709-65 55 37

För upplysningar:

Niklas Delander, utbildningspolitisk chef

0709-44 87 14

Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO, tidigare Elevorganisationen i Sverige, är Sveriges största och äldsta elevrådsorganisation. Med mer eller mindre alla tyngre gymnasieelevråd anslutna och över 50 anställda stödjer vi våra medlemmar, med målet att skapa självständiga elevkårer och en bättre skoltid för alla elever.