Sveriges Annonsörer

”Fel beslut att lämna TS”

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 08:30 CET

Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer går idag ut med ett gemensamt ställningstagande att det är fel av tidningarna att lämna Tidningsstatistik (TS).

Under de senaste veckorna har bland annat Dagens Industri och Dagens Nyheter meddelat att de har övergivit TS upplagemått. Igår meddelade även Mentor Online med sina 26 facktidskrifter att de lämnar TS. För snart tre år sedan valde Aftonbladet att sluta redovisa sina upplagesiffror.

– Det är olyckligt att några av Sveriges ledande dagstidningar väljer att lämna upplagemåttet. Det är ett felaktigt beslut och tidningarna borde snarare sträva efter att erbjuda fler mått som ger annonsörer och mediebyråer än mer information kring vad de faktiskt köper. Att lämna ett mått utan att erbjuda någonting bättre är att gå i fel riktning, säger Staffan Slörner, vd på Sveriges Mediebyråer.

Motiveringen till tidningarnas agerande är bland annat att de anser att upplagemåttet inte längre avspeglar tidningarnas verklighet. Visserligen är räckviddsmåttet den viktigaste parametern vid köp av annonser men att ha en reviderad upplaga är en hygienfaktor för en mediekategori som redan lider av tröga och svårplanerade mätvalutor.

– Detta är till stora delar ett resultat av att papperstidningen tappar i upplaga, något tidningarna försöker dölja genom att istället skylla på att TS-måttet är otidsenligt. Vi vet dock att transparens mellan annonsörer och medier är den bästa vägen till bättre affärer. Och därför riskerar detta att skada tidningarnas annonsvolymer ytterligare, samtidigt som det stärker övriga medieslag, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

TS-måttet
Tidningsstatistik (TS) reviderar svenska medier och sammanställer bland annat information om tidningarnas upplagor. Upplagemåttet (TS-upplaga) redovisar totalfakta om upplagan.

Om TS, Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer
TS ägs till 97,5 procent av WWP (världsledande koncern inom marknadskommunikation) och 2,5 procent av Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av Sveriges samlade reklam- och medieinvesteringar. Intresseorganisationen hjälper annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med 527 medlemsföretag.
Läs mer på www.annons.se 

Sveriges Mediebyråer är branschorganisationen för Sveriges mediebyråer. Det är en ideell förening vars syfte är att tillvara ta sina medlemmars (mediebyråernas) intressen, genom att konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling avseende kompetens, affärsmöjligheter, identitet och etik.
Läs mer på www.sverigesmediebyraer.se

Kontaktpersoner
Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
08-545 252 32, anders.ericson@annons.se

Staffan Slörner, vd, Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-750 77 11, staffan.slorner@sverigesmediebyraer.se
Erik Huss, kommunikationschef, Sveriges Annonsörer
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se