Almega

Fel drivkrafter för att minska sjukfrånvaron

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 15:49 CEST

– Regeringen och samarbetspartierna förslag om drivkrafter för minskad sjukfrånvaro skapar en inhuman arbetsmarknad och försvårar tjänstesektorns utveckling, menar Almegas vd, Jonas Milton.

Idag har regeringen presenterat sin proposition avseende ekonomiska drivkrafter för att minska sjukfrånvaron. Förslagen innebär bland annat att arbetsgivaren kommer att få betala 15 % av sjukpenningkostnaderna efter 14 dagars sjuklön. Samtidigt höjs sjukpenningen till 80 %.

- Att på detta sätt vältra över kostnader på företagen utan att till fullo kompensera dem kommer att vara tillväxthindrande. Förslaget slår särskilt hårt mot tjänsteföretag. Eftersom arbetsgivaren förutom den faktiska kostnaden för sjukfrånvaron har kostnader för bland annat vikarier och minskad produktion så begränsas möjligheten att anställa nya medarbetare, säger Jonas Milton.

Regeringen har tidigare sagt att man kommer att se över karensdagsberäkningen. Om detta finns inget i propositionen. Det är viktigt att regeringen snarast återkommer även till dessa så kallade ekonomiska
drivkrafter.

Förslaget riskerar även att skapa en hårdare arbetsmarknad. Kunskap om en presumtiv medarbetares hälsotillstånd kan bli avgörande vid anställningsförfarandet.

- Orsaken till de höga ohälsotalen finns inte bara hos arbetsgivaren. Förslaget är därför helt felriktat, säger Jonas Milton.

För frågor kontakta: Jonas Milton, vd Almega, 070-345 6974

Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega.