Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Fel, fel och åter fel av EU om föräldraledighet

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 16:41 CET

EU-parlamentet behandlar inom kort ett direktiv om barnledighet. Det är fel. EU vill ha minimibestämmelser för barnlediga. Det är ännu mer fel. EU vill ha sex veckors obligatorisk föräldraledighet för mammor efter födseln. Det är sanslöst fel. Frågan man kan ställa sig är varför vissa politiker inte bara kan lämna familjen ifred. Ska det vara så svårt? Det säger CharlieWeimers, förbundsordförande för KDU, i en kommentar till Europaparlamentets behandlingav EU:s direktiv om barnledighet


- EU-parlamentet behandlar ett direkt om barnledighet. Det är fel. EU finns till för att lösa gränsöverskridande frågor. Så länge som EU-medborgare ges tillgång till respektive lands välfärdsförmåner så saknar Bryssel skäl att blanda sig i. Att flytta från Sverige till exempelvis Tyskland innebär också att man flyttar ifrån ett trygghetssystem till ett annat och då måste vara okej. Varje lands medborgare måste själva få bestämma hur de vill utforma sin välfärd. Detta direktiv är ett utslag av EU:s inneboende byråkratiska dynamik som föder centralstyrning och göder byråkrati.


- Det är ett tydligt brott mot subsidiaritetsprincipen av EU att tvångslagstifta om sex veckors obligatorisk föräldraledighet efter födseln. En positiv inställning till föräldraskap får aldrig bli samma sak som lagstiftningstvång. Frågan hör hemma på nationell nivå, och vi unga kristdemokrater tar det för självklart att föräldrar i Sverige och Europa har större koll på sitt föräldraskap än förslagets upphovsman, den socialistiske EU-parlamentarikern Edite Estrela.


För mer information:
Charlie Weimers
Förbundsordförande
0765-27 25 35


Simon Westberg
Förbundssekreterare
0765-27 25 33


www.kdu.se