Landstinget i Jönköpings län

Fel i IT-stöd anmäls enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 11:38 CET

Jönköpings sjukvårdsområde vill att Socialstyrelsen granskar två ärenden som rör Landstingets IT-stöd.

I det ena fallet blev det fel i ett kodnummer i de e-recept som skickas från vårdcentralerna till Apoteket, vilket ledde till att patienter som ordinerats en viss sort medicin fick en lägre dos än läkaren hade skrivit ut. Felet är åtgärdat och vårdcentralerna ska kontakta alla patienter som har fått den aktuella medicinen.

Det andra felet uppstod på ortopedkliniken i samband med att IT-systemet för dokumentationsstöd låste sig. Två dokument för olika patienter fick samma identitet. Samma sak inträffade på infektionskliniken i höstas. Efter det införde Landstinget bättre säkerhetsrutiner och dataleverantören fick också i uppgift att åtgärda felet. Idag kommer en ny version av IT-stödet som förhoppningsvis innebär att detta inte ska kunna ske igen. Felet på ortopedkliniken upptäcktes omedelbart och ingen patient kom till skada.

Kontaktperson
Carsten Frisenette-Fich, chefläkare och ansvarig för Lex Maria i Jönköpings sjukvårdsområde 036-32 19 74, 0705-22 10 85.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.

Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget

Vänliga hälsningar
Anna-Lena Bengtsdotter
Informationschef Jönköpings sjukvårdsområde
Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 5
551 85 Jönköping
anna-lena.bengtsdotter@lj.se
036-32 10 26, 070-382 10 26
www.lj.se/ryhov