Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Fel i larmöverföring från patientmonitorer

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 09:12 CET

Philips Healthcare har meddelat att larmfunktionen mellan IntelliVue-patientmonitorer och den centrala övervakningsenheten kan utebli. Tillverkaren understryker att hälso- och sjukvårdspersonalen inte enbart ska förlita sig på larmfunktionen på den centrala övervakningsenheten förrän berörda monitorer har åtgärdats. Läkemedelsverket uppmanar alla användare av produkterna att anmäla eventuella tillbud till myndigheten.

Tillverkaren Philips Healthcare har mottagit rapporter om att det under vissa omständigheter aviseras larm vid patientmonitorn, men inte vid den centrala övervakningsenheten (visuellt eller hörbart). Monitorn kommer fortfarande att larma vid sängplatsen och alla fysiologiska data som överförs från sängplatsmonitorn visas korrekt på den centrala övervakningsenheten. Philips IntelliVue-patientmonitorer används inom sjukhusen vid avancerad patientövervakning.

Problemet berör IntelliVue-patientmonitorer levererade med eller uppgraderade till programversion H.xx.xx mellan 6 oktober 2010 och 23 januari 2012. Tillverkarens säkerhetsmeddelande till hälso- och sjukvården innehåller en lista på berörda produkter (se höger marginal under Relaterad information).

Tillverkaren uppmanar hälso- och sjukvårdspersonalen att inte förlita sig på larmfunktionen på den centrala övervakningsenheten förrän en programuppdatering har installerats på berörda patientmonitorer.

Philips Healthcare kommer att kontakta de sjukhus som har berörda produkter för att arrangera uppgradering av programvaran. Arbetet kommer att utföras av Philips egna serviceingenjörer eller tränade underleverantörer. En del kliniker har redan kontaktats och installation av den nya programvaran har påbörjats.

Då åtgärden berör många produkter på sjukhusen över hela Sverige är det önskvärt att sjukhusen i samråd med tillverkaren planerar hur man på bästa sätt ska kunna genomföra uppgraderingen för att bibehålla god patientsäkerhet. Varje IntelliVue monitor tar ca 30 minuter att uppgradera. Uppgraderingen är kostnadsfri.

De sjukhus som har frågor rörande genomförandet av åtgärden kan kontakta Philips representanter – se kontaktinformation.

Läkemedelsverket understryker vikten av att eventuella förekommande tillbud med IntelliVue-patientmonitorer rapporteras till Läkemedelsverket, i likhet med negativa händelser och tillbud som inträffar med andra typer av medicintekniska produkter.

Relaterad information

 Tillverkarens säkerhetsinformation

 Rapportera olyckor och tillbud

Kontaktinformation

Philips Healthcare

Kim Lindedahl
Technical Support Manager
Patientövervakning Skandinavien
08-59852585

Robert Pousette
Servicechef Sverige
073-8517914   

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.