Kristdemokraterna, KD

Fel lägga ned Migrationsverket

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 13:51 CET

– Mångfaldspolitiken ska bedrivas på samma sätt som jämställdhetspolitiken, dvs. arbetet ska ske på alla nivåer inom stat, länsstyrelse och kommun, inte på en enskild myndighet såsom exempelvis Integrationsverket. Vi kristdemokrater har föreslagit att Integrationsverket ska läggas ned. Dock måste det finnas en första rättsinstans som prövar asylärenden och där har Migrationsverket för närvarande en viktig roll. Därför är det omöjligt att lägga ned Migrationsverket utan att ersätta det med någonting annat.

Det säger Sven Brus, kristdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet i en kommentar på måndagen.

– Vi kristdemokrater har länge arbetat för en reformering av asylprocessen och varit starkt kritiska till regeringens handlingsförlamning. Det är politikens innehåll som måste förändras. Efter åratals förhalning får vi nu den ny instans- och processordning vi krävt. Den nya ordning som träder i kraft om några veckor präglas av en helt annan öppenhet och rättstrygghet än den nu rådande. Detta välkomnar vi kristdemokrater. Vi vill inte ifrågasätta denna innan den trätt i kraft utan sätta tilltro till den reform vi krävt under åratal och ge den nya rättsordningen en god start.

– Den nya processordningen sker med ökad grad av muntlighet och med ett tvåpartsförfarande. Detta är positivt men det är naturligtvis oacceptabelt att den ena parten utser motpartens ombud. Detta har också vi kristdemokrater motsatt oss.

– Introduktionen av nya svenskar måste förbättras. Det faddersystem vi föreslår kallar vi för flyktingguider. Det etiska asylrådet som redan finns har tyvärr fått en trög start på grund av ordförandebyte mm.

– De asylsökandes möjligheter till arbete har förbättrats men ytterligare kan göras för att personerna snabbare ska få en naturlig plats i samhället. I stället för nuvarande system med kommunplacering av flyktingar föreslår vi kristdemokrater en att en utvecklingspeng ska följa personen. Invandrare på arbetsmarknaden ska betraktas som arbetssökande som alla andra. Frivilligorganisationer, även sådana som organiserar invandrare eller minoriteter, kan utföra uppdrag till landsting och kommuner och bli de nya samhällsentreprenörer, vilket skulle stärka deras roll. De skulle kunna sälja tjänster och service såsom introduktion av nyanlända invandrare, äldreomsorg, anhörigvård, etc. Även möjligheter till självförvaltning av fastigheter, dagis och fritidshem kan bli nya möjligheter för dessa organisationer.


För mer information:

Sven Brus
riksdagsledamot
tel. 08-786 47 59
mobil. 070-394 14 78

Niclas Thorselius
pressekretarere
tel. 08-786 66 39
mobil. 076-527 25 70

hemsida:
www.kristdemokraterna.se