Alecta

Fel ledarskap ohälsosamt

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 09:41 CEST

Tjänstepensionsföretaget Alecta har i en Sifoundersökning frågat allmänheten om sjukfrånvarons orsaker. Resultatet visar att de största orsakerna till långvarig sjukskrivning finns i arbetslivsrelaterade problem. Där är det för höga krav på sig själv, dåligt ledarskap och små möjligheter att påverka på jobbet som skapar ohälsan, anser allmänheten.

Fler än hälften (55 procent) av de tillfrågade anser att det är orsaker på arbetet som betyder mest för långa sjukskrivningar. 20 procent av de tillfrågade anser att orsakerna främst ligger i privatlivet och 16 procent anger sjukförsäkringssystemet som främsta orsak till långa sjukskrivningar.

Den främsta orsaken inom arbetslivet som leder till sjukskrivningar är att man har för höga krav på sig själv. Det svarar 57 procent av de tillfrågade.
– I undersökningen framgår att det största skälet till långvarig sjukfrånvaro, som allmänheten ser det, är för höga krav på sig själv. Därefter kommer dåligt ledarskap bland chefer. Därför kan man säga att ohälsan till stor del är ett ledarskapsproblem, säger Hans Bergenheim, chef för Tjänstepension på Alecta.

På andra plats kommer dåligt ledarskap bland chefer som anges av 56 procent av de tillfrågade. Det är speciellt kvinnor mellan 30 och 49 år som anger denna orsak (66 procent).
– Parallellen mellan ambitionen hos de anställda och fel ledarskap är förödande eftersom den leder till missriktad energi, säger Hans Bergenheim.

Den tredje främsta orsaken är små möjligheter att påverka i jobbet och anges av 52 procent, en åsikt som är vanligare ju äldre de tillfrågade är.

Sifoundersökningen publiceras i Alectas Hälsobarometer för det andra kvartalet. Hälsobarometern visar på en minskning av antalet nyanmälda sjukfall under perioden. Men som andel ökar psykisk ohälsa.

Ta del av hela Hälsobarometern på www.alecta.se


För mer information, kontakta
Hans Bergenheim, chef Tjänstepension, Alecta, telefon 08-441 67 10, 070-288 67 10
Johan Anderson, pressansvarig Alecta, telefon 08-441 68 11, 070-288 68 11

Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Vi förvaltar drygt 300 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar kan dessa företag trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet.