Skolval 2014

Fel med avstängning av elever grundskolan

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 08:46 CEST

Regeringen föreslår idag en rad utökade disciplinära åtgärder för grundskolan. Bland annat ska elever kunna stängas av under en veckas tid och upprepade och allvarliga förseelser leda till skriftliga varningar. Kvarsittning ska även kompletteras med "försittning", som innebär att en elev åläggs att dyka upp innan skoldagens slut. Från Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO är man skarpt kritisk till förslaget.

- Man kan tycka vad man vill om regeringens skolpolitik, men här är Jan Björklund fel ute. Han utgår från att skolan ska bestraffa, men en sådan befogenhet har enbart domstolar eller vissa delar av det militära. En myndighet ska kunna garantera ordning och säkerheten på skolan. Då kan tillsägelser eller rent av skriftliga varningar vara rimligt, men aldrig att tvinga elever att stanna kvar i skolan som bestraffning, säger Mikael Grenefalk, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation i en kommentar.

- Förslaget är en besvikelse för alla som vill att skolan ska fungera som andra myndigheter och arbetsplatser. Myndigheter ska inte ha en disciplinerande funktion. När man tvingar elever att stanna kvar i skolan, eller absurt nog dyka upp klockan sju på morgonen för "försittning", så är det ett djupt tvivelaktigt sätt att se på skolplikten. En myndighet ska inte kunna tvinga medborgare till vad som helst, bara för att det finns en pliktlagstiftning i botten.

En del av regeringens förslag är att grundskoleelever ska kunna stängas av under högst en vecka. En sådan möjlighet finns redan för gymnasiet, där en elev kan stängas av högst två veckor av terminen eller förvisas i högst tre terminer. Ett sådant beslut kan enbart fattas av kommunens utbildningsnämnd eller en fristående skolas styrelse. Om förslaget ska gälla för grundskolan kräver Sveriges Elevråds Centralorganisation att samma sak ska gälla även där.

- En rektor ska alltid kunna garantera elevers säkerhet. Men på gymnasiet är en avstängning alltid en sista konsekvens, efter att frågan utrett under längre tid. När Jan Björklund pratar i TV-inslag om att den nya bestämmelsen enbart ska användas vid "upplopp" eller "vid fara för andra elevers säkerhet" tänker han fel. I en sådan situation ska skolan kontakta polisen eller sociala myndigheter, inte själv agera domstol eller polis, avslutar Mikael Grenefalk.

 

För kommentarer:

Mikael Grenefalk, ordförande
0709-655537

För upplysningar:

Niklas Delander, utbildningspolitisk chef
0709-44 87 14

Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO, tidigare Elevorganisationen i Sverige, är Sveriges största och äldsta elevrådsorganisation. Med mer eller mindre alla tyngre gymnasieelevråd anslutna och över 50 anställda stödjer vi våra medlemmar, med målet att skapa självständiga elevkårer och en bättre skoltid för alla elever.