SEKO, facket för service och kommunikation

Fel om rätten att strejka

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:35 CET

Syndikalisterna har utlyst en politisk strejk till nästa onsdag i protest mot försämringarna i arbetslöshetskassan. Deras information om våra förbunds medlemmars rättigheter och skyldigheter är felaktig.

LOs råd för avtalsfrågor har idag behandlat ett gemensamt underlag till förbundsmeddelande, se nedan.

SEKO och de andra fackliga organisationerna inom LO kommer att på flera sätt manifestera mot regeringens förslag till försämringar i arbetslöshetskassan. Bland annat kommer det att arrangeras stora manifestationer den 14 december på flera ställen runt om i landet.

Vi vill ha denna information spridd så brett som möjligt i organisationen.Underlag till förbundsmeddelande:

Fel om rätten att strejka!

På onsdag nästa vecka har Syndikalisternas centralorganisation, SAC, varslat om en politisk strejk mot regeringens planer på en försämring av arbetslöshetskassan. Informationen om rätten att delta i strejken för LO förbundens medlemmar är felaktig.

De planerade försämringarna i arbetslöskassan är djupt orättfärdiga, med en högre avgift till en lägre ersättning. Det drabbar dem som är mest utsatta och har låg lön. Det drabbar kvinnor och deltidsarbetande hårdare. Värst slår det mot dem som är arbetslösa, med lägre ersättning, risk för utförsäkring samt högre avgift och ingen skattesänkning. Det är ett försök att ställa arbetande mot arbetslösa, Detta är djupt orättfärdigt.

LO och LOs medlemsförbund protesterar mot dessa försämringar. Vi kräver att regeringen omprövar sina planer.

En politisk strejk kan vara tillåten men den svenska fackföreningsrörelsen anser inte att den är ett effektivt vapen i den fackliga kampen. Den politiska strejken ifrågasätter den valda parlamentariska demokratins beslut och försvagar därmed dess ställning. Detta är inte i arbetstagarnas och fackföreningsrörelsens medlemmars långsiktiga intresse.

SACs information om rätten att stödja deras strejk är felaktig. SAC har varslat i princip alla löntagare i Sverige om strejk och påstår att fredsplikten då inte gäller för medlemmar i annat fackförbund. Detta är felaktigt. Med sitt felaktiga påstående utsätter SAC fackliga medlemmar i LOs förbund för risken att dömas till skadestånd.

Anställda som är medlemmar i en facklig organisation kan endast delta i en konflikt om stridsåtgärderna beslutats på ett korrekt sätt i den egna fackliga organisationen. Om en medlem trots detta deltar i strejken risker han/hon att stämmas till arbetsdomstolen för medverkan i en olovlig stridsåtgärd och därmed dömas till skadestånd.

Undertecknat av
LOs råd för avtalsfrågor
Erland Olausson, ordförande och LOs avtalssekreterare
Avtalssekreterarna i LOs medlemsförbund