Naturskyddsföreningen

Fel tillåta jakt på lodjur

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:34 CET

Om två veckor inleds årets licensjakt på lodjur. Trots att antalet lokatter minskar i Sverige tillåter Naturvårdsverket nu en licensjakt på 30 lodjur i mellersta rovdjursförvaltningsområdet – och delegerar för första gången helt beslutsrätten till det norra rovdjursförvaltningsområdet om hur många som ska skjutas där.
- Lodjursstammen har minskat stadigt de senaste åren. Beslutet är ytterligare ett bevis på att regeringens rovdjurspolitik sätter svenskarnas naturintressen i andra hand. Regeringens fortsatta eftergift för rovdjursjaktens intressenter speglar en föråldrad syn på naturen och samhället, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturvårdsverket har idag beslutat delegera jaktbeslutet till länsstyrelserna i de olika rovdjursförvaltningsområdena. Det norra området får full rätt att besluta om licens- och skyddsjakt på lo under tre år, det mellersta får under de närmaste åtta månaderna bedriva både skydds- och licensjakt på 30 lokatter medan södra rovförvaltningsområdet enbart får besluta om skyddsjakt. Naturvårdsverkets bedömning är att lodjursstammen nu ligger på nivån 250 föryngringar, det vill säga familjegrupper. I det senaste riksdagsbeslutet anges att stammens miniminivå årligen ska ligga på 300 föryngringar, en siffra som på vissa villkor tillfälligt kan tillåtas minska till just 250 föryngringar.
Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till dagens beslut om licensjakt på lodjur. 

– Det finns stora osäkerheter om lostammens storlek. Att tillåta en flerårig jakt när det är oklart om stammen ens når upp till den miniminivå som bara får gälla undantagsvis strider mot riksdagens beslut. Nu måste det bli ett slut på den rovdjurspolitik som hela tiden handlar om att ligga på eller under så små stammar som möjligt. Naturen får inte fortsätta sättas på undantag, säger Mikael Karlsson.

Lodjuret är en rödlistad art som återhämtat sig sedan mycket låga nivåer på 90-talet. 2010 genomfördes den första licensjakten på lodjur i skuggan av den kritiserade jakten på varg. De inventeringar som genomförts pekar på att lodjuren nu gått tillbaka kraftigt i både antal individer och antal födda lodjursungar. 

Lodjur är, på samma sätt som varg, skyddat i den svenska artskyddsförordningen och EU:s art- och habitatdirektiv. Det är endast i vissa uppräknade undantagsfall som lodjur och varg får dödas enligt reglerna. Det är ytterst tveksamt om årets licensjakt på lodjur är tillåten enligt EU:s lagstiftning. Precis som vargjakten försvårar den upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus och går stick i stäv mot kraven på en selektiv och kontrollerad jakt. Naturskyddsföreningen anser att lodjuren är en del av den svenska naturen och måste tillåtas etablera en livskraftig stam. 

– Man kan undra varför inte myndigheterna dragit lärdom av EU-kommissionens invändningar mot den snarlika licensjakten på varg. Dessvärre håller regeringen dörren stängd för en prövning i svenska domstolar, vilket betyder att den enda sättet att få till stånd en rättslig prövning av licensjakten på lodjur vore att driva även detta ärende till EU-domstolen, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-317 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Oscar Alarik, miljöjurist Naturskyddsföreningen, 070-611 32 29
oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28
louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00