Länsförsäkringar

Felaktig eldning i kaminer stor brandrisk

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:17 CET

Varje år orsakar eldning i kaminer och öppna spisar ett stort antal bränder. När det blir kallare ute ökar eldningen inomhus, och med det ökar också brandriskerna. För den som eldar är det viktigt att elda lagom för att undvika olyckor.

– Felaktig eldning kan leda till allvarliga brandskador. För att undvika överhettning och brand är det viktigt att elda på rätt sätt och lagom mycket. Därför ska man alltid följa instruktionerna för den eldstad man har, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

De vanligaste orsakerna till bränder är att braskaminen är felinstallerad eller används på felaktigt vis.

– De viktigaste råden för säker eldning är att inte elda för mycket ved åt gången, att alltid ha uppsikt över elden och låta eldstaden vila lika länge som elden brunnit. Dessutom bör man ta för vana att med jämna mellanrum kontrollera att bostadens brandvarnare fungerar, säger Hans Frank.

Åren 2002 – 2009 anmäldes drygt 600 bränder orsakade av eldning i eldstäder till Länsförsäkringar. Totalt har cirka 100 miljoner kronor betalats ut i ersättning till kunderna för dessa bränder.

Goda råd vid eldning i eldstäder som kamin, öppen spis och kakelugn:

  • Elda alltid med ren och torr ved
  • Följ alltid drifts- och underhållsinstruktioner från tillverkaren av eldstaden.
  • Elda maximalt 2 – 4 kg ved per timme, uppskattningsvis 3-5 vedträn, och inte längre än 3-4 timmar vid varje eldning. Låt eldstaden vila lika länge som det har brunnit.
  • Ta hand om askan efter eldning. Lägg den i en plåthink med lock och förvara den på ett obrännbart golv till exempel stenplattor utomhus.
  • Sota minst en gång per år eller så ofta det behövs. Anlita en professionell sotare. Om du sotar själv krävs tillstånd från kommunen.
  • Det ska helst finnas en brandvarnare i varje sovrum, men minst en per 60 kvadratmeter och en per våningsplan. Glöm inte att regelbundet testa brandvarnaren.
  • En 6 kg pulverbrandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan övertändning och en begränsad brand.

För ytterligare information kontakta gärna:
Hans Frank, skadeexpert, 076-773 80 05
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50