Sundsvalls kommun

Felaktiga arvoden utbetalda

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 14:45 CEST

Sundsvalls kommun har betalat ut felaktiga arvoden till förtroendevalda. En av dem som fått för mycket är vice ordföranden i kommunstyrelsen Bodil Hansson.

Bodil Hansson har tagit initiativ till att kommunstyrelsens samordnings­utskott på tisdag kommer att behandla ett ärende om internkontroll i frågan.

- Jag har fått ungefär 35 000 kronor för mycket i arvode från min tid i stadsbyggnads­nämnden, säger Bodil Hansson. Jag uppdagade det tidigare i höst och har återbetalat hälften i september. Resten betalar jag tillbaka nu i oktober.

Det är Lön & Pension som hanterar arvodena. Där har en översyn av rutinerna påbörjats. I dagsläget finns ingen uppgift om hur många som fått felaktiga arvoden.

Kontaktperson:

Bodil Hansson, vice ordförande kommunstyrelsen, 073-275 32 33.