Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Felaktiga uppgifter i Socialstyrelsens pressmeddelande om Öppna Jämförelser

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 22:00 CET

I rapporten "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2012" har Socialstyrelsen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för sjunde året i rad gjort jämförelser mellan olika landsting utifrån 169 olika indikatorer.

I ett pressmeddelande från den 27 november i år skriver man bland annat:

”… Ett förbättringsområde som vi ser är vårdens kostnadseffektivitet. Ett exempel är artroskopi i knäleden, då man tar bort meniskvävnad vid artros, som enligt flera studier helt saknar bevisad effekt. Trots det rapporterades över 24 000 operationer förra året och störst var andelen i Stockholm, säger avdelningschefen Petra Otterblad Olausson på Socialstyrelsen...”

Dessa uppgifter är direkt felaktiga, vilket har påpekats av sakkunniga bakom denna indikator. Trots detta nekar Socialstyrelsens informationsavdelning att ändra det aktuella pressmeddelandet. Under det närmsta dygnet efter det att Socialstyrelsens pressmeddelande gick ut har Sveriges television, Sveriges Radio, nätbilagan av DN och SvD samt ett hundratal andra medier publicerat en nyhet med rubriken ”24 000 onödiga operationer”.

Kommentaren avser indikator nr 72 i rapporten. Denna indikator definieras enligt följande: Antal artroskopier i knäled vid artros eller meniskskada per 100 000 invånare och avser patienter över 40 år och äldre. Denna grupp av patienter var under 2011 cirka 9 300, vilket var 670 färre än året innan. I denna grupp finns ett antal patienter med tveksam indikation för ingreppet. Under samma år utfördes 24 331 artroskopier i Sverige (alla patienter, alla diagnoser och alla åldrar). Det vill säga att totalantalet artroskopier har ingenting med själva indikatorn att göra. Att artroskopera ett knä med relevant indikation är en extremt framgångrik operation med hög kostnadseffektivitet!

Trots detta skriver informationsavdelningen på Socialstyrelsen texten enligt ovan i det aktuella pressmeddelandet och skickar den till TT med god spridningseffekt, som resulterar i den braskande rubriken: ”24 000 onödiga operationer”. Detta påstående är att desavouera och undergräva förtroendet för svensk ortopedi.

Göran Garellick
Ortopediskt sakkunnig i SKLs Öppna Jämförelser
Överläkare, Docent
Svenska Höftprotesregistret och Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Leif Dahlberg
Ortopediskt sakkunnig i SKLs Öppna Jämförelser
Överläkare, Professor
Ortopedkliniken, Skånes Universitetssjukhus

För mer information var god kontakta:

Göran Garellick
goran.garellick@registercentrum.se
0708-268440

Svensk Ortopedis Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.