EA Adventure Sweden AB

Felaktigheter, lögner och skräckpropaganda i Ebola rapportering

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 16:31 CEST

Africana Travel har på sista tiden märkt ett minskat intresse för våra resor till Östafrika p.g.a.. rädsla för Ebola. Vi vill poängtera att det nuvarande utbrottet av Ebola är i Västafrika mellan 500 och 6000 mil från de populära turistattraktionerna i Östafrika. Avståndet mellan Ebola epicentrum i Västafrika till London är 4946 km. Avståndet från Ebola epicentrum och Arusha i Tanzania är 5 694 km. Mellan Västafrika och London går ett flertal flyg dagligen mellan de Eboladrabbade länderna och Tanzania går inga direktflyg. Ebolautbrottet ligger närmare exempelvis Madrid, Paris, London och stora delar av Brasilien än våra destinationer i Östafrika. De ekonomiska konsekvenserna av att människor grundat på felaktig information väljer att inte resa till Afrikanska länder med stor turism så som Tanzania, Kenya och Sydafrika blir kännbara för många som arbetar inom turismen. Länder och människor drabbas ekonomiskt trots att Ebolautbrottet inte är närmare dem än det är många Européer.

Precis tvärtemot vad Media i Sverige rapporterat så finns det ingen risk att Ebola skulle bli luftburet och spridas utanför de idag drabbade områdena. Bl.a. har dagens nyheter publicerat rent vilseledande och felaktig information (http://www.dn.se/nyheter/varlden/experter-ebola-kan-borja-smitta-via-luften/) då de i rubriken får det att framstå som om experter menar att det finns en signifikant risk för att Ebola kan börja spridas genom luften samtidigt som det längre ner i artikeln står citat Vad Osterholm och andra experter känner till har inget annat virus hittills gjort övergången från icke-luftburet till luftburet hos människor. Slut citat. 

Vidare skrev Svenska Dagbladet vid ett tillfälle en stor rubrik om ett misstänkt Ebolafall i Solna. Dagen därpå publicerade de en liten artikel på webben där det stod att tester visade att det inte var Ebola. Helt uppenbart var syftet att få läsare genom att skrämmas. 

Media fokuserar mer på Ebola som ett hot mot oss i Sverige/Europa (trots att det inte finns ett sådant hot) än på de människor i Västafrika som faktiskt drabbats. Media tar inget ansvar för att deras sensationsjournalistik skapar en panik som smittar av sig på hela Afrika. 

Vi vill uppmana medier till mer sansad och korrekt bevakning och till att inte fortsätta sprida nidbilder av Afrika och förstärka bilden av Afrika som en liten homogen plats när det i själva verket är en kontinent mer än 3 ggr så stor som Europa. En kontinent med enorma avstånd, mängder av länder, kulturer, människor och språk.

En mycket illustrativ karta finner ni här: http://africageographic.com/blog/ebola-are-you-at-risk/

/David Lenefors, VD Africana Travel

david@africanatravel.se

Tfn: 0766-226791


Africana Travel är en researrangör specialiserad på resor till Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda och Botswana