MKFC Cloud Campus

Felaktigheter om MKFC s betygsrätt sprids inom folkbildningen

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 11:23 CEST

Felaktigheter om MKFC s betygsrätt sprids inom folkbildningen

MKFC Stockholms Folkhögskola har betygsrätt för SFI utfärdat av skolverket. Betygsrätten är utfärdad av Skolinspektionen. Trots det är en hel del folkbildare ivriga att framhålla att MKFC inte har rätt att bedriva SFI undervisning. Epost skickas runt med informationen att MKFC inte får undervisa SFI. 

Vilket är helt fel, undervisningen i SFI, Svenska för invandrare pågår för fullt med tillstånd från skolinspektionen.

MKFC Stockholms Folkhögskola har enligt detta beslut rätt att bedriva distansundervisning i hela landet, verksamhetsförlagd till Stockholm.

Folkbildare med anknytning till Folkbildningsrådet och till en fokhögskola redigerar om MKFC s Wikipedia sida och raderar all historia om MKFC s verksamheter. 

Se historik på Wikipedia, redigeringarna börjar 30 januari 2014. Den senaste redigeringen innehåller enl Wikipedi en mängd felaktigheter och saknar källhänvisningar.

Se redigeringshistoriken på Wikipedia

MKFC/Cloud Campus vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats.