Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Felaktigt utförda elinstallationer är livsfarliga

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:27 CET

I veckans avsnitt av TV4:s ”Fuskbyggarna” riktades fokus särskilt mot elinstallationer, eller rättare sagt undermåliga elinstallationer i samband med ombyggnad av en lägenhet i Akalla. Vid en inspektion av lägenheten konstaterades uppenbar fara för de boende och samtliga elinstallationer fick göras om från grunden.

- Det här visar på vikten av att anlita en behörig elinstallatör. El är direkt livsfarligt om det inte hanteras på rätt sätt. Olyckor, även med dödlig utgång, inträffar varje år. Det bästa sättet att försäkra sig om en elsäker miljö är att anlita ett företag som är medlem i EIO, säger Jan Siezing, vd för Elektriska Installatörsorganisationen EIO, bransch- och arbetsgivarorganisation för 2600 elteknikföretag i Sverige.

- Hos alla våra medlemsföretag står elsäkerhet alltid högst på agendan. Det finns en anledning till att det krävs utbildning och behörighet för att få utföra elinstallationer. Inslaget i ”Fuskbyggarna” illustrerar detta med all önskvärd tydlighet, fortsätter Jan Siezing.

Familjen i Akalla hade anlitat en hantverkare för en total renovering av sin lägenhet. Denna använde sig i sin tur av okända underleverantörer för el- och vvs-installationer. Eller så gjorde han dem själv, vilket har än så länge inte gått att reda ut i den tvist som nu råder mellan parterna. Efter ombyggnaderna inspekterades arbetena och fler än 60 brister påpekades då. På el-sidan blandades exempelvis ojordade och jordade installationer friskt, trefasspisen kopplades in på en fas och kablar och strömbrytare var undermåligt fastsatta eller hängde löst. Notan för att göra om elinstallationerna uppgick till omkring 50 000 kronor, enligt tv-programmet. En totalt onödig kostnad om elinstallationerna hade gjorts rätt från början.

Det är enligt lag förbjudet att göra elinstallationer utan att vara anställd i ett företag med en behörig elinstallatör. Mindre känt är kanske att lägenhetsinnehavare, som äger sin lägenhet, eller villaägare är ansvariga för elanläggningarna i sina bostäder. Om någon skadas kan alltså innehavaren hållas som ansvarig. Och att få ut ersättning från sitt försäkringsbolag försvåras också betydligt om elinstallationerna inte är utförda av en behörig person.

- Vid ombyggnader och renovering bör konsumenten alltid kräva svar på frågan vem som ska göra elinstallationerna och om denna person innehar behörighet eller är anställd i ett företag med en behörig elinstallatör, säger Jan Siezing.

- På vår hemsida har vi en sökfunktion som gör det lätt att hitta seriösa och behöriga elinstallatörer. Glöm inte heller att ROT-avdraget även gäller för elinstallationer. Det finns absolut inga skäl eller ursäkter för att anlita obehöriga elinstallatörer eller göra dessa arbeten svart. Det finns bara förlorare och drabbade genom de skador på personer och egendom som ofta blir resultatet, avslutar Jan Siezing.

Elteknikbranschen skiljer sig från andra hantverksbranscher som exempelvis målare eller snickare genom att det krävs en behörighet för att göra elinstallationer. Denna är reglerad i lag (Elinstallatörsförordningen) och Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet. Att göra elinstallationer utan behörighet är olagligt. Att verka för hög elsäkerhet är ett av EIO:s främsta mål.

Vill du ha mer information, kontakta:

Jan Sieing, vd EIO, tel. 070-532 10 18

Henrik Nygård, kommunikationschef, tel. 070-529 75 83

EIO är en opolitisk och oberoende företagarorganisation som ansluter elteknikentreprenörer. EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens och företagens bestånd och utveckling.
EIO bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.seinfo@eio.se