Fortum Sverige AB

Felavhjälpningen fortsätter i bra takt

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 16:53 CET

Felavhjälpningen flyter på och merparten av kunderna beräknas få strömmen åter ikväll. Med befintlig väderprognos beräknas endast ett mindre antal kunder i Gävleborg vara strömlösa under natten. Arbetet med felavhjälpning fortsätter fram till 22.00 och återupptas så fort det blir ljust i morgon bitti.

Kl 16.45 var följande antal kunder strömlösa.
Dalarna 0
Gävleborg 2159
Halland 10
Värmland 329
Örebro 2
Västra Götaland 0


Ledningar som hänger ned eller ligger på marken ska betraktas som spänningsförande och får absolut inte vidröras. Vi är tacksamma om sådana iakttagelser eller information om träd på ledningar meddelas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

Fortum kommer att sända ut en sista lägesrapport inför natten kl. 20.30. Kortare statusrapporter kommer vid behov att skickas direkt till lokal media i berörda områden (s.k. OJJE-meddelande). För aktuellt driftläge hänvisar vi också till vår driftwebb http://edw.fortum.se.

För pressinformation kontakta:
Cecilia Hedqvist, Marknadschef Fortum Distribution, tel: 070-344 52 23
Mikael Lindberg, Kommunikatör Fortum Distribution i Sverige, tel: 070-344 59 32
Alexandra Hempel, Kommunikatör Fortum Power and Heat Sverige, tel: 070-344 57 35

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka
9 000.