Fortum Sverige AB

Felavhjälpningen fortsätter i Fortums elnätområden

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 12:10 CET

Vi har full styrka ute för felavhjälpning och arbetet fortskrider bra. Om inte väderprognoserna förändras bedömer vi att merparten av våra kunder i Dalarna, Värmland, Örebro, Västra Götaland och Halland kommer att få strömmen tillbaka under dagen. I Gävleborg kommer merparten av våra kunder att ha tillbaka strömmen under kvällen.

I Gävleborgs län var ca 10 000 kunder i morse, när felavhjälpningsarbetet återupptogs, utan ström. Kl 11.30 hade ca hälften av dessa fått tillbaka strömmen. Det är svåra skador på elnätet och det gör att felavhjälpningen tar tid. Många träd har fallit över ledningar som rasat till marken på flera ställen och elstolpar har gått av. Stolparna som gått av måste bytas ut mot nya och ledningarna måste byggas om. Vi har extra personal insatt i området och fler är på väg in. Vår förhoppning är att merparten av våra kunder ska ha strömmen tillbaka under kvällen.

I övriga områden gäller tidigare prognos att merparten av kunderna ska ha strömmen tillbaka under dagen. Här är det enstaka träd som ligger på ledningarna, varför vi bedömer att felavhjälpningen kommer att gå lite snabbare. Kl 11.30 hade vi följande antal kunder strömlösa.
Dalarna 110
Värmland 1498
Örebro 218
Västra Götaland 408
Halland 317

Ledningar som hänger ned eller ligger på marken ska betraktas som spänningsförande och får absolut inte vidröras. Vi är tacksamma om sådana iakttagelser eller information om träd på ledningar meddelas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

Fortum kommer att sända ut längre lägesrapporter kl 14.00 samt 16.30. Däremellan kortare statusrapporter vid behov direkt till lokal media i berörda områden (s k OJJE-meddelande). För aktuellt driftläge hänvisar vi också till vår driftwebb http://edw.fortum.se.

För mer pressinformation kontakta:
Lotta Larson, Kommunikationsdirektör Fortum Distribution, tel: 070-344 58 01
Mikael Lindberg, Kommunikatör Fortum Distribution i Sverige, tel: 070-344 59 32
Alexandra Hempel, Kommunikatör Fortum Power and Heat Sverige, tel: 070-344 57 35

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka
9 000.