Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Felciterat om smärta och akupunktur i DN m fl medier

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:18 CET

I medierna har det i dag onsdag 22 mars förekommit felaktiga spekulationer om SBU:s nya slutsatser om effekten på långvarig smärta av akupunktur. SBU:s rapport visar bland annat att det finns starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur har effekt vid flera långvariga smärttillstånd.

I medierna har det idag förekommit felaktiga spekulationer om resultat ur SBU:s rapport om långvarig smärta. Det har
bl a felaktigt angivits att akupunktur inte ger någon effekt vid långvarig smärta.

I SBU-rapporten framgår tydligt att västerländsk akupunktur vid långvarig ländryggssmärta ger bättre smärtlindring än placebo. Det vetenskapliga underlaget är starkt.

Det finns också starkt underlag för att akupunkturens smärtlindrande effekt vid tennisarmbåge, smärta i nacke och skuldror resp ländrygg är jämförbar med annan behandling.

I övrigt visar SBU-rapporten bland annat att behandlingsprogram som kombinerar flera åtgärder både ger bättre smärtlindring och kortare sjukskrivning än enstaka, mindre omfattande insatser. Rapporten visar också att professionellt ledd fysisk träning ger bättre lindring än behandling där patienten själv inte är aktiv.


För ytterligare upplysningar, se www.sbu.se eller kontakta SBU:s informationschef Ragnar Levi 0733-770080, eller SBU:s chef professor Nina Rehnqvist mob 070-8833240.