Norrköpings kommun

Felhantering gällande behov av korttidsplats

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 15:01 CET

Det har under en tid riktats kritik mot vård- och omsorgsverksamheten i Norrköpings kommun vad gäller hemgång efter sjukhusvistelse. Det handlar bland annat om tillgång till särskilt boende och korttidsboende för äldre. Kommunen beklagar djupt att en person med behov av korttidsboende istället placerades i hemmet.

Norrköpings kommun arbetar med målsättningen att patienten efter en sjukhusvistelse i möjligaste mån ska få pröva att bo hemma. Detta mål träffades 2008, och grundar sig på att många patienter tydligt uttrycker att de vill tillbaka till sitt hem. Det som har skett under de senaste åren är att allt sjukare personer skickas hem från sjukhusen. Situationen är densamma över hela landet.

I Norrköping kan man få bo på ett korttidsboende om man anses för sjuk att klara sig i hemmet direkt efter sjukhusvistelsen. De aktuella kriterierna som kommunen arbetar efter när man anvisas en plats på korttidsboende direkt efter sjukhuset är om personen har behov av palliativ vård och/eller är dement och är en fara för sig själv eller redan står i kö till särskilt boende för äldre, där man bland annat har rätt till vård dygnet runt. I övriga fall ska patienter prova att bo hemma med det stöd som behövs från hemtjänst, hemsjukvård eller primärvård.

-Vad gäller den patient som berättats om i media har vi granskat vad som hänt. Vi har sett att en felaktig hantering gjorts. Beslutet att skicka hem patienten följdes upp inom en vecka och så snart kommunen insåg att boendet inte fungerade som tänkt, ändrades beslutet så att personen fick en korttidsplats. Vi beklagar djupt att patienten inte genast placerades på ett korttidsboende, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Om en person ska bo hemma efter en sjukhusvistelse, får den personen tillgång till flera samverkande stödinsatser. Detta sker genom ett vårdplaneringsmöte, där en plan görs upp i samråd med patienten om vilket behov av stöd som finns över dygnet. På mötet är både personal från Region Östergötland och kommunen med. Insatserna utförs sedan av kommunens hemtjänst alternativt hemgångsteam. I många fall har det bästa för personen varit att få återgå till den hemtjänstgrupp som har störst kännedom och kunskap om den enskilde.

-Jag är ledsen för att det här har skett, och känner med berörda. Vi är mitt i ett arbete där vi har fokus på att arbeta för en trygg hemgång för varje individ. Där har vi en utmaning som vi delar med sjukvården region Östergötland, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Upplysningar:
Magnus Johansson
Titel: vård- och omsorgsdirektör
Telefon: 011-15 22 16, 0730-20 23 00

Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: ordf vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 011-15 11 52, 076-762 03 53
__________________________________________________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 011-15 11 24, 076-128 11 94

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!