Naturskyddsföreningen

Felprioriteringar i regeringens miljöbudget

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:58 CEST

I regeringens miljöbudget flyttas stora summor från biologisk mångfald för att satsas på andra områden.
- Den biologiska mångfalden är grunden för naturens förmåga att stå emot klimatförändringar och annan mänsklig påverkan, det måste vara grundbulten i all miljöpolitik, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.


I budgetpropositionen föreslår regeringen ökade satsningar på havsmiljön. Anslagen ökas med 284, 384 och 295 miljoner kronor 2009-2011, varav 200 miljoner kronor per år under 2009 och 2010 kommer från sänkta anslag till biologisk mångfald.

- Vi välkomnar satsningarna på havsmiljön, men beklagar att merparten av pengarna kommer från sänkta miljöanslag på andra håll. Det är ohållbart att regeringen på detta sätt spelar ut olika miljömål mot varandra. Miljömålsrådet, som regeringen kortslutit med en ny utredning, visade tydligt att miljöanslagen bör öka två till tre gånger, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Till klimatåtgärder i andra länder används 4 miljarder av biståndsmedel inom 1-procentsmålet för biståndet, pengar som annars skulle ha använts till andra viktiga biståndsinsatser.
- Det är inte de fattiga som ska betala för effekterna av de utsläpp som vi i den rika världen orsakat. Vi måste få till en stor satsning på stöd för minskning av utsläpp av växthusgaser i utvecklingsländer och stöd till anpassning till klimatförändringarna som går utöver biståndet. Det är det enda som är etiskt rätt, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

- På klimatområdet sker en rad satsningar på t.ex. klimatrelaterad forskning, internationella klimatinvesteringar som minskar utsläppen av växthusgaser i utvecklingsländer, och klimatanpassning. Det är bra, men några miljöskatteförändringar som reellt minskar utsläppen sker inte. Och inom transportområdet sker huvudsatsningen på vägtrafik, säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 2585
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00