Attac Sverige

Fem år av framgångar

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 07:00 CET

Attac Sverige anordnar i helgen den 4-5 mars, för femte gången i ordningen, riksårsmöte i Göteborg. Det är dags att sammanfatta fem händelserika år.

”Attac har tillsammans med en bred internationell rättviserörelse lyckats vidga globaliseringsdiskussionen. Vi har lyckats lyfta frågor som skuldavskrivning, globala skatter och privatisering högt upp på den politiska agendan. Nu börjar vi också se resultaten av den här kampen” säger Susanna Lundberg i Attac Sveriges gemensamma arbetsgrupp. ”I dagarna har Jacques Chirac en konferens om internationella skatter, där representanter från över hundra länder deltar. Fler inser att fattigdomsbekämpning inte bara handlar om bistånd, utan att fler lösningar måste till. Tobinskatten och den skatt på flygresor som man i Frankrike nyligen beslutat skatt om är två exempel på sådana innovativa lösningar”.

Inför Attac Sveriges femårsjubileum i Göteborg känns det lämpligt att blicka bakåt. Tillsammans har den globala rättviserörelsen lyckats flytta fram positionerna på en rad områden:

-Utvecklingsländerna har lyckats stärka sin position i WTO-förhandlingarna.
-Genom internationellt samarbete har en del av skatteparadisens friheter kringskurits.
-Tredje världens gigantiska skuldbörda har uppmärksammats – och en del skulder har avskrivits.
-Global skatter diskuteras idag på högsta nivå.

”Vi har mycket kvar att göra, men de här åren visar att vi är på rätt väg, att det går att åstadkomma förändring, och att trägen vinner” konstaterar Lundberg.

Även inrikespolitiskt har Attac rönt framgångar, här gäller det främst motståndet mot privatiseringar. Uppropet för gemensam välfärd har samlat hundratusentals underskrifter, framförallt från fackförbunden. Attac har bidragit till att fackföreningsrörelsen vaknat ur sin nationella linda och börjat engagera sig den internationella diskussionen.
Även i engagemanget kring EU:s tjänstedirektiv har Attac samarbetat med flera fackförbund – främst SEKO och Byggnads.
”Ekonomiskt samarbete i Europa är viktigt, då måste rörelser och fackförbund också samarbeta över nationsgränser. Vi hoppas nu att facken börjar visar samma engagemang kring de internationella frågorna om WTO:s handelsavtal, som ju också påverkar den svenska arbetsmarknaden” säger Lundberg.

Mer info om vad som hänt i de olika frågorna finns på www.attac.se

Attac Sveriges årsmöte arrangeras i helgen i Göteborg, på School of Global Studies pampiga lokaler på Övre Husargatan 36. Välkomna!

Kontakt: Susanna Lundberg, 0734 – 33 78 39