Företagarna Stockholms län

Fem års framgång med ROT - 5 000 jobb hos 16 000 företag

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 10:21 CET

Det är nu 5 år sedan ROT-avdraget infördes. Avdraget har sammantaget varit mycket framgångsrikt. Svarta jobb har blivit vita, och det har varit ett viktigt inslag för att få bort kriminalitet och svartarbete i byggsektorn. Företagarna har i grova drag beräknat att avdraget har gett 15 000 – 25 000 nya vita jobb, under antagandet att hälften av ROT-avdraget gått till arbeten, som annars gjorts svart eller inte alls. För Stockholms län kan antalet ROT-jobb 2013 beräknas till ca 5 300 stycken, i stort sett ett oförändrat antal gentemot föregående år.

-  Ett annat sätt att belysa betydelsen är att peka på att över 200 000 personer i länet utnyttjat ROT-avdraget och alltså fått ett förhoppningsvis bättre boende, eller på att 16 000 företag i länet jobbat mot ROT-sektorn, säger Emma Tonnes, regionchef för Företagarna Stockholms län.

-  Det har för företagen gett större volymer att slå ut fasta kostnader på och bättre förutsättningar för tillväxt i många mindre företag, och därmed även för ökad och sund konkurrens i byggsektorn totalt sett. Det har skapat förutsättningar också för nya företag, som sedan kan expandera även på icke-rotmarknader.

Efter de första årens snabba ökning kan vi alltså konstatera att ROT – utbetalningarna stabiliserats, liksom antalet skapade vita jobb.  Däremot ökar antalet användare och antalet företag som jobbar mot ROT-marknaden. Dess betydelse för samhället är fortsatt mycket stor. Både faktiskt – vad gäller jobb och marknader som annars skulle varit svarta, men också eftersom ROT (liksom RUT) kraftigt har bidragit till att minska acceptansen för svartjobben i och skattekriminalitet. Det visar olika mätningar från Skatteverket tydligt. En rapport från Byggbranschen i Samverkan och Företagarna från 2011 visar t ex att endast 3 procent av företagen uppger att det är vanligt att kunderna frågar om att få arbete utfört utan kvitto. Motsvarande andel före ROT-avdragets införande var 45 procent. Värdet av detta går knappast att uppskatta i pengar eller jobb, men att det är oerhört viktigt för hela samhällsmoralen står helt klart.

Det finns givetvis en del saker i ROT/RUT-systemet som kan justeras. Men slutsatsen efter fem år med ROT är ändå helt klar. Tack vare avdraget har vi fått snabbt växande marknader och sundare konkurrens. Allt detta utan kostnad för staten eftersom de nya vita jobben genererar skatteintäkter.  De som tidigare jobbat svart får dessutom bättre arbetsvillkor och en större social trygghet, genom tillträde till socialförsäkringar och pensionssystem.

Nu är det dags för en utvidgning och översyn efter fem framgångsrika år.

Regionchef Företagarna Stockholms län

Emma Tonnes


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.