Stockholms stad

Fem åtgärder för lägre kostnader i byggandet

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 14:22 CEST

Gatu- och fastighetsroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076


Staden tar nu krafttag för att minska nyproduktionskostnaderna av bostäder i Stockholm. I morgon onsdag beslutar kommunstyrelsen om fem åtgärder.

- Att minska kostnaderna för nyproduktion av bostäder är en av de absolut mest angelägna politiska frågorna just nu. Det råder bostadsbrist i Stockholm i dag men det är ingen lösning att bygga nya lägenheter som nästan ingen har råd att bo i, säger Jan Valeskog, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

Koncernstyrelsen har med hjälp av extern konsultinsats samt stadens berörda nämnder och bolag genomfört en utredning för minskade nyproduktionskostnader. Slutrapporten föreslår ett sammanhållet, gemensamt utvecklingsprojekt inom de fem mest kostnadsdrivande områdena. Projekten ska genomföras av stadens bostadsbolag, Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och fastighetskontoret inom följande områden.

1. Utveckling av planprocessen i samverkan
2. Utveckla byggprocessens tidiga skeden
3. Utveckla styrning och kompetens i projekteringsfasen
4. Stimulera det industriella byggandet
5. Öka insyn och pressa priser i de underliggande leden

Det finns en stor mängd kostnadspåverkande faktorer och en rad aktörer genom hela byggprocessen som påverkar. Besparingsåtgärder på byggkostnaderna måste därför sökas i samtliga led i byggprocessen.

- Staden ska också ta sin del av ansvaret. Därför införs nu en tioårig intrappning av markhyran för nyproducerade hyresrätter. Detta motsvarar en 5-årig avgäldsfrihet och är en åtgärd som genast kan få effekt på hyrorna. Vi har också infört att byggherrar, i samband med markanvisning, får tävla om lägsta boendekostnaderna till bästa kvalitet, säger Jan Valeskog (s).