Kollektivtrafikant Sthlm

Fem av sju landstingspartier tycker att Förbifartens kollektivtrafik är för dålig

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 10:56 CEST

När resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm nyligen ordnade en debatt om SL-trafiken med partierna i Stockholms läns landsting svarade fem av de sju partierna att de tyckte att den kollektivtrafik som planeras för Förbifart Stockholm är för dålig. Endast centern var nöjda. Moderaterna ville inte svara på frågan.

- Jag tror att det nu börjar sjunka in bland politikerna att Trafikverket i princip har struntat i kollektivtrafiken när man har planerat Förbifarten. Det finns inga busskörfält, endast en bussramp och bytesmöjligheterna med de tunnelbane- och pendeltågslinjer som passeras är riktigt dåliga, säger Kollektivtrafikant Sthlms ordförande, Mikael Sundström.

Föreningen tog under våren fram en rapport tillsammans med trafikkonsultbolaget Trivector. Rapporten visade att bussresenärerna får upp mot en halvtimme längre restid på Förbifarten jämfört med bilisterna. Därför blir också andelen resenärer med SL-trafiken mycket låg. Endast 6-7 procent av resorna kommer att ske kollektivt, vilket kan jämföras med länsgenomsnittet där 38 procent av resorna sker med SL-trafiken.

- Det var intressant att höra partierna prata om Förbifarten kontra satsningar på SL-trafiken. Trots att det saknas pengar till flera av de viktiga kollektivtrafikinvesteringar som pekas ut i Cederschiöldöverenskommelsen försöker anhängarna av Förbifarten att framställa det som att det inte finns någon motsättning i att satsa 30 miljarder kronor på en motorväg och behovet av att bygga ut kollektivtrafiken. Det är naturligtvis struntprat. Dessa pengar skulle göra större nytta i den överfulla SL-trafiken, säger Mikael Sundström.

För ytterligare information:

Mikael Sundström
Ordförande i Kollektivtrafikant Sthlm
Tel 073 - 828 96 45

Kollektivtrafikant Sthlm är en politiskt oberoende ideell resenärsförening som arbetar för en tillförlitlig, snabb och bekväm kollektivtrafik i Stockholms län.