Hassela Helpline

Fem extra axlar att luta sig mot

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 05:57 CEST

Idag påbörjar fem praktikanter sin utbildning till kamratstödjare. Det är genom ett samarbete mellan Hassela Solidaritet i Skåne, Arbetsförmedlingen och Fågelskolan i Lund som praktikanterna får möjlighet att komma ut och vara ett extra stöd för eleverna.

Kamratstödjarna utbildas och coachas av Hassela Solidaritet i Skåne, som bedrivit kamratstöd i årtionden. Kamratstödjarna får ta del av Hasselas ledarutbildning, ett utbildningspaket som ungdomar i behandling och Hasselapedagoger gemensamt tagit fram och som kontinuerligt uppdaterats under fyra decennier. Hasselarörelsen har alltid betonat vikten av att bygga goda relationer till ungdomar som verktyg i kampen mot missbruk, kriminalitet, utanförskap och mobbning.

– För ungdomarna ute på skolorna är det viktigt med en förebild, säger Susanne Johansson, utbildningsansvarig på Hassela Solidaritet i Skåne. En kamratstödjare kan vara den förebilden, en person som man kan lita på och se upp till, som är ens vän och inte ens lärare. Någon som man kan tala ut med, som stöttar när det behövs och rycker in när det börjar gå snett. Många unga saknar tyvärr den vuxennärvaron som gör att de känner sig trygga i sig själva och i sin närmiljö.

Kamratstödjarna kommer att praktisera på Fågelskolan i sex månader. De kommer att följa med eleverna på skoltid såväl som utanför. Projektet drivs parallellt i både Lund och Malmö med totalt fem skolor och femton kamratstödjare. Under terminen kommer ytterligare kamratstödjare och skolor involveras i projektet.

Susanne Johansson kan nås på 040 600 43 42 eller susanne@hasselaskane.se

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.