MacoMedia AB

Fem fördomar om kvinnligt affärsnätverkande

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 14:59 CEST

Lena Törner, som driver Matrona, ett framgångsrikt nätverkskoncept för driftiga individer i Stockholm anser att ett långsiktigt arbete som bygger på att visa på de konkreta resultat kvinnliga nätverk faktiskt uppnår är det mest effektiva sättet att få bort fördomarna kring kvinnligt affärsnätverkande. Vi bad Lena lista de fem vanligaste fördomarna som hon stött på under sina år i näringslivet.

1: ”Nätverksträffar för kvinnor påminner mest om kafferep”. En vanlig fördom är att kvinnliga nätverksträffar handlar mer om att skvallra och dricka kaffe än att diskutera intressanta affärsmöjligheter och identifiera synergieffekter i deltagarnas professionella nätverk. Att kvinnor har svårare att skilja mellan känslor och affärer är en myt, på kvinnliga nätverksträffar görs minst lika mycket affärer som i andra nätverk. Kafferepen sparar vi hellre till vår fritid.

2: ”På affärsnätverksträffar för kvinnor görs inga riktiga affärer. Det är snarare arenor för känslomässigt stöd.” Somliga verkar tro att kvinnor som är med i affärsnätverk fokuserar mer på att diskutera känslor, klaga över hur ojämnställt näringslivet är och stötta varandra när de utbyter erfarenheter än att faktiskt göra affärer. Visst stöttar vi varandra, men huvudfokus är och förblir att göra affärer.

3: ”Utåt sett stöttar jag de kvinnliga affärsnätverken, men när det kommer till kritan tror jag varken på konceptet eller kvinnors förmåga att göra affärer.” Många män gör tummen upp och säger sig stötta de kvinnliga affärsnätverken. De säger sig ha nått insikter om hur viktiga dessa nätverk är och hur betydelsefulla de är för att skapa tillväxt och generera nya affärer. När det väl kommer till kritan är de dock inte sena med att snacka ner de kvinnliga affärsnätverken och tydligt visa att de helt enkelt inte tror på konceptet. För att verkligen göra skillnad krävs att männen gör upp med denna dubbelmoral.

4: ”Kvinnliga affärsnätverk leder bara till att kvinnor gör affärer med andra kvinnor. Det innebär i förlängningen att de riktigt stora affärerna aldrig kan ske där.”  Kvinnor är visserligen i minoritet i näringslivet, men syftet med ett kvinnligt affärsnätverk är inte att begränsa affärerna som görs och kontakterna som knyts till att enbart omfatta de kvinnor som är närvarande i lokalen. Det övergripande syftet är istället att deltagarna matchar och ger varandra tillgång till sina respektive affärsnätverk, som självklart inkluderar såväl kvinnor som män.

5: ”Jag har aldrig förstått varför kvinnliga affärsnätverk behövs. Vi män kan lika gärna träffas och göra affärer på fotbollsläktaren, jaktturen eller i bastun”. För män bygger nätverkande ofta på gamla traditioner och informella mötesplatser som sedan decennier tillbaks sammansvetsat män såväl professionellt som privat. Bastukvällar, idrottsevenemang och jaktrundor i skogen är traditionella ”manliga” mötesplatser där såväl personliga som professionella frågeställningar kommer upp på agendan. Eftersom kvinnor ofta saknar dessa naturliga och självklara mötesplatser behövs i större utsträckning organiserade affärsnätvek där kvinnor kan mötas och skapa egna arenor för affärer. Just därför fyller dessa nätverk en mycket viktig funktion i det svenska näringslivet.


MATRONA - PATRONA AffärsNätverken med fokus på Business och CSR

Matrona består av flera lokala affärsnätverk som vänder sig till kvinnor i ledande befattningar och drivna företagare. Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att knyta nya kontakter och hitta nya förutsättningar och möjligheter att göra affärer. Det stora flertalet av medlemmarna är stora företag och det är också grundtanken med Matrona. MatronaNätverken är en branschöverskridande och att vara medlem ska vara nyttigt, lärorikt, utvecklande och roligt.

MatronaNätverken är idag etablerade i Sundbyberg/Solna, Södermalm/City och nu även på Östermalm/Täby.
Den första Patronagruppen startade 2013 och vänder sig till män som delar värdegrund med Matrona.
MatronaNätverken drivs idag av Lena och Sanna Törner.
www.matronanatverken.se 

Matrona ingår som en del i utbildningsföretaget MacoMedia AB som startades 1993 av Lena Törner. För mer info om MacoMedia AB:
www.macomedia.se