Kristdemokraterna, KD

Fem förslag för att stärka det civila samhället

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 16:15 CEST- Alla nya lagar ska granskas för att säkerställa att det civila samhällets behåller eller får sin frihet utvecklad.
Det är ett av förslagen i ett fempunktsprogram med syfte att stärka det civila samhället som kristdemokraternas partiledare, Göran Hägglund, presenterar i Almedalen i dag.
- Det civila samhället är en hörnsten i ett gott samhälle. Vi behöver hitta en bättre balans mellan staten och det civila i Sverige och det innebär att civila samhället måste stärkas, säger Göran Hägglund. Under årtionden har det civila samhällets ställning systematiskt försvagats. Kristdemokraterna anser att civilsamhället behöver uppvärderas och ges en friare roll. Det fempunktsprogram som kristdemokraterna i dag lanserar innehåller följande förslag:

  • Inför skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer och deras verksamhet.
  • Minska den politiska styrningen av hur organisationer tilldelas och använder sina pengar.
  • Säkerställ att det finns medel för forskning som syftar till att öka kunskapen om det civila samhället.
  • Fortsätt dialogen med den ideella sektorn med det tydliga målet att stärka dess roll.
  • Identifiera lagstiftningsområden och regelverk som inte är anpassade till den ideella sektorns villkor för att undvika att ny lagstiftning hindrar civilsamhällets möjlighet att blomstra.
- Under alldeles för lång tid har socialdemokraterna drivit en politik som resulterat i att det civila samhället försvagats. Men det civila samhället varken kan eller ska bli statens förlängda arm. Jag vill se mer av självständighet och mindre av politisk klåfingrighet, säger kristdemokraternas partiledare, Göran Hägglund.
- För vänsterpolitiker är staten och politiken i centrum, det civila samhället betraktas i bästa fall som ett komplement. För oss kristdemokrater är det tvärtom. Människors verklighet utspelar sig i det civila samhället. Politikens uppgift är att underlätta den verkligheten, säger han.
För mer information: Martin Kits Pressekreterare hos Göran Hägglund Tfn: 070-535 07 87
Petra Kjellarsson Pressekreterare hos Göran Hägglund Tfn: 070-646 21 12