Stockholms Läns Landsting

Fem förslag för en bättre budget (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 11:21 CEST

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet håller nu på med interna förhandlingar om landstingsbudgeten för 2005. Utgångspunkten i förhandlingarna är tjänstemannaförslaget till budget och egna tidigare utställda löften. Eftersom den röd-gröna landstingsmajoriteten inte har för vana att infria sina löften är sannolikheten stor att tjänstemannabudgeten går igenom tämligen ograverat. Folkpartiets gruppledare, oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydberg är oroad över detta och lämnar i ett öppet brev fem förslag till landstingsmajoriteten för att förbättra budgeten.

- Glöm inte bort individen, tänk på den enskilde patienten. När ni centraliserar och gör nedskärningar inom sjukvården utan att ge patienterna alternativ drabbar det den enskilde patienten. Titta ovanför era vanliga kollektivistiska glasögon och se individerna som drabbas. Nu börjar effekterna av de stora nedskärningarna synas.

- Tänk på att Stockholmarna gillar att bestämma själva. Valfrihet är inte ett fult ord, även om det inte nämns överhuvudtaget i tjänstemännens budgetförslag. Eftersom de flesta av de anställda i sjukvården också är stockholmare kan man dra slutsatsen att de också gillar att välja. Att kunna välja mellan landstinget och privata vårdgivare som arbetsgivare är nåt positivt, inte negativt, trots att inte heller ”välja” nämns i tjänstemannaförslaget.

- Tänk på skattebetalarna, de betalar landets högsta landstingsskatt och dessutom några av landets högsta sjukvårdsavgifter. De får idag inte valuta för skattepengarna. Att både betala mest och få ut mindre är inte begripligt. Avskaffad vårdgaranti, infört remisstvång och färre bussturer är tvärtom tecken på att du får mindre för pengarna.

- Tänk på tillväxten. Era skattehöjningar har bidragit till att arbetslösheten är skyhög i Stockholmsregionen. Från att ha lett tillväxtligan i Sverige ligger vi nu hopplöst efter. Hjälp oss i våra strävanden att förändra eller ännu hellre förstatliga skatteutjämningen. Då kan vi sänka skatten, öka tillväxten och ändå inte försämra vården.

- Tänk på Stockholmsregionen. Det är här era väljare och de som har satt er som ansvariga finns. Det är också här som den socialdemokratiska regeringen och den röd-gröna riksdagsmajoriteten befinner sig. Protestera mot regeringens stockholmsfientlighet. Ta ert ansvar som majoritet och led arbetet för att Stockholm inte längre ska hamna i bakvattnet när Perssonregeringen fördelar resurser till vägar och spårvägar, avslutar Rydberg.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp), 070-737 42 54