Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

Fem gröna förslag på nya jobbsatsningar

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:31 CEST

Klimat, skola och nya jobb blir Miljöpartiets fokus i årets budget. Idag presenterar vi fem av våra satsningar. De förslag som vi släpper nu är följande:

  • Anställ fler personer med funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar har trots hög kompetens fått det allt svårare än andra att få jobb – ett slöseri med resurser som staden kan avhjälpa genom att bli mer aktiva och ta ett större ansvar.

  • Underlätta för småföretag i offentlig upphandling Det är bland småföretag som de flesta nya jobben kommer. Miljöpartiet vill se över stadens upphandlingspolicy och ta fram en strategi med syftet att underlätta för småföretag att delta i offentlig upphandling.

  • Skapa Crowdfunding Helsingborg. Vill någon öppna närbutik eller saluhall, utveckla en produktidé eller kanske starta Högaborgs Folkteater? Bland invånarna finns hur mycket kreativitet som helst. Genom att skapa en nätbaserad plattform så kan staden möjliggöra för ett stort antal aktörer och finansiärer att delta i att utveckla Helsingborgs lokala idéer och projekt.

  • Lokala samverkanscentraler mot arbetslöshet. Det finns många områden idag i Helsingborg där arbetslöshet och ohälsa behöver minska och utbildningsnivån och sysselsättning öka. Miljöpartiet vill att de goda erfarenheterna från samverkansprojektet Plantera Plantära ska leda till liknande satsningar i fler delar av Helsingborg.

  • Fler sommarjobb. Ungdomar som haft sommarjobb har större chans att få ett fast arbete. Utredningen beträffande sommarjobb som Miljöpartiet föreslagit vill vi nu ta steget vidare, öka ansträngningarna och tillsammans med närings- och föreningslivet skapa en strategi som kan förverkliga en sommarjobbsgaranti.

En stad som Helsingborg både kan och bör stimulera en mer inkluderande arbetsmarknad och framväxt av nya jobb.


För mer information

Annika Román
0732-31 19 25