Energikontor Sydost

Fem gröna initiativ får Klimatkommission Kronobergs stämpel

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 08:43 CET

I samband med Klimatkommission Kronobergs möte i Tingsryd den 7 mars, så premieras fem företag, organisationer och projekt med Framstegsstämpeln. Klimatkommission Kronoberg delar ut stämplen till Stena Aluminium, bilpoolen i Tolg, Tingsryd Energi, HSB Sydost och Vida AB vid en ceremoni kl. 12.45 på Tingsryds hotell & konferens.

Stämpeln är en symbol för framsteg.
Varje handling som görs för ett bättre klimat är ett framsteg för Klimatkommission Kronobergs målsättningar och vår vision. För att uppmärksamma de som gör skillnad med sitt klimatarbete har vi tagit fram en stämpel som får användas av de personer, företag, organisationer och projekt som vi tycker gör ett framsteg för Europas grönaste region.

Kommissionen gör en individuell bedömning och motivering innan stämpeln delas ut. Kriterierna innefattar att man ska visa ett tydligt klimatansvar utöver vad som förväntas och krävs.

Motiveringar:

Bilpoolen i Tolg har i ett unikt projekt byggt upp en samverkan kring gemensamma bilresor som gör det möjligt att leva klimat vänligare. Tolgs mobilssamåkning visar att det faktiskt går att minska på transporterna och samtidigt stärka bygden.”

Tingsryd Energi har i sin engagerade organisation, genom systematiska och stegvisa satsningar byggt ut fjärrvärmenät i flera av kommunens olika samhällen. Satsningen i Väckelsång, där biobränsle kombineras med solenergi, är ett exempel på engagemanget för klimatarbetet.”

Stena Aluminium har på flera sätt visat sitt engagemang för klimatfrågan. Satsningar har gjorts på energieffektivisering i byggnader och processer, smält aluminium transporteras i flytande form för att undvika omsmältning och spillvärme kommer att tas tillvara i Älmhults fjärrvärmenät.”

HSB Sydost har på ett föredömligt sätt påbörjat arbetet med beteendeförändringar för minskad energianvändning med målet att bli det gröna bostadsföretaget. Detta har gjorts genom besök hos HSB-föreningarna för energieffektiviseringslösningar och genom det så kallade klimattåget.”

Vida AB är ett föredöme genom att ta ansvar för sin klimatpåverkan samtidigt som de också skapar klimatsmarta lösningar i sin verksamhet. Vida Papper ingår i ett unikt samarbete med Lessebo kommun där energi som tidigare gått till spillo nu blir fjärrvärme vilket gynnar samhället i stort.”

Klimatkommission Kronoberg är ett initiativ av Regionförbundet södra Småland och genomförs med stöd av Energikontor Sydost AB, Länsstyrelsen Kronoberg, och i samverkan med representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Till kommissionen har en tjänstemannagrupp kopplats som består av representanter från respektive kommun i länet, näringsliv och landsting.

Kontakt:

Heidi Samuelsson, Regionförbundet södra Småland, tel. 0733-47 79 25, heidi.samuelsson@rfss.se
Göran Gustafsson, Energikontor Sydost, tel. 0709-21 60 54, goran.gustavsson@energikontorsydost.se

www.klimatkommissionkronoberg.se

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.