Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fem lodjur får fällas i länet i år

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 09:11 CET

Länsstyrelsen har beslutat att fem lodjur får fällas i Norrbotten under årets licensjakt. Licensjakten begränsas till områden där lodjursstammen är tätast för att minska problemen för rennäringen.

Länsstyrelsen beslutade i går (måndag 21/2) att tillåta licensjakt efter fem lodjur i Norrbottens län i år. I år är första gången som Länsstyrelsen kan ta beslut fullt ut om licensjakt inklusive jaktkvot efter att Naturvårdsverket delegerade beslutsrätten förra veckan. I beslutet ska flera faktorer vägas in, bland annat lodjursstammens storlek i länet och i övriga Sverige, påverkan på renskötseln samt målnivåer.

- I Norrbotten ligger lodjursstammen strax under det förvaltningsmål på 35 lodjurföryngringar som finns för länet. Det måste samtidigt finnas ett utrymme för skyddsjakt på utpekat skadegörande lodjur. Licensjakten i länet måste därför bli mycket begränsad i år, säger Britta Wännström, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen.

Områdesuppdelning av licensjakten
I år tillåts inte licensjakt i hela länet utan endast i utpekade områden. Områden där det blir tillåtet med licensjakt är: Överkalix, Övertorneå, Pajala, Älvsbyn, Arvidsjaurs kommuner, Arjeplogs kommun nedanför odlingsgränsen, Jokkmokks kommun ovanför odlingsgränsen, Gällivare kommun ovanför odlingsgränsen, Kiruna kommun ovanför odlingsgränsen.

-När licensjakten har en så liten omfattning bör den koncentreras till de områden som har de tätaste lodjursstammarna. I dessa områden orsakar lodjuren sannolikt störst problem för renskötseln och det är därför motiverat med jakt just där. En jämnare fördelning av lodjursstammen i länet är också önskvärd ur skadesynpunkt och därför bör områden med obefintlig eller gles lodjursstam undantas från licensjakt, säger Lena Bondestad, handläggare vid Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Även i övriga Sverige blir det en minskad licensjakt

Enligt forskarna verkar inte lodjursstammen i Sverige som helhet i år nå upp till den lägsta nivå på 250 föryngringar som stammen tillfälligt kan tillåtas gå ned till enligt riksdagsbeslut, vilket medför att utrymmet för lodjursjakt även på nationell nivå är mycket begränsat. Utanför det norra rovdjursförvaltningsområdet, dvs. Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, får endast totalt 30 lodjur fällas på licensjakt i år.

För mer information kontakta:
Britta Wännström, chef för miljöavdelningen, tel. 0920-962 83, 070-668 62 83
Lena Bondestad, naturvårdshandläggare, tel. 0920-96221, 070-962 21