Länsstyrelsen i Örebro län

Fem lodjur får skjutas i Örebro län

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 15:09 CET

I år sker en kraftig ökning av skyddsjakt på lodjur i Sverige. I Örebro län ökas jakten från förra årets två djur till fem.
I hela landet är ökningen från 51 till 75 lodjur.

– Vi har tagit stor hänsyn till länsstyrelsernas förslag om lodjursjakten och den inriktning de angett i sina regionala förvaltningsplaner. Det betyder att de flesta län får den tilldelning länsstyrelserna föreslagit och att tilldelningen delas upp i olika områden, säger Johan Bodegård , tillförordnad chef för Viltförvaltnings­enheten på Naturvårdsverket.

I fjol tilläts jakt på två lodjur i Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner. Men efter att registreringen inte hunnit fram hann även ett tredje lodjur skjutas.

I år får fem djur skjutas och inom ett större område i Örebro län. Området är norr om E18 med den östligaste gränsen i Vintrosa. Det betyder att förutom de tre nordligaste kommuner i länet nu också tillåts jakt i Nora, delar av Karlskoga och Örebro kommun.

– Ökningen äventyrar inte lodjursstammens livskraft. Vår bedömning bygger på uppgifter från naturvårdare, jägare, markägare och tamboskapsägare, säger rovdjurssamordnare Kjell Johansson på Länsstyrelsen i Örebro län

Jakt med vapen är tillåten 1 mars – 31 mars 2007. Jakten avlyses så fort fem djur är fällda eller när jakttiden är slut, vilket via polisens ledningscentral, telefon 019 – 15 60 00.

I två län blir tilldelningen lägre än vad länsstyrelserna föreslagit. Det är Värm­lands och Uppsala län. Tilldelningen blir 10 djur för Värmland och 6 för Uppsala. Länsstyrelsen föreslog 30 respektive 8 djur.

– Riksdagens mål för lodjursstammen har inte nåtts ännu. Därför måste vi vara försiktiga. Nu motsvarar tilldelningen i landet cirka 5 procent av stammen. Vi bedömer att tilldelningen inte försvårar möjligheterna att nå riksdagens mål. 5 procent är också väl inom den marginal som lodjursforskarna bedömt möjlig, säger Johan Bodegård.

Naturvårdsverkets beslut grundas på inventeringar av lodjursstammen och bedömningar om stammen från lodjursforskarna. Stammen har ökat från i fjol då det var 248 föryngringar (antalet honor som föder ungar). År 2006 är det 261 föryngringar, varav 153 föryngringar utanför renskötselområdet och 108 inom. Det motsvarar en stam på drygt 1 400 djur.

2006 tilläts jakt på 51 lodjur. Av andra skäl dog 41 lodjur, varav 31 i trafiken.

Den som jagar lodjur måste ha anmält sig som lodjursjägare till jaktregistret. I vissa län överskreds jakttilldelningen 2006 och därför sätter Naturvårdsverket nya villkor för jakten utanför renskötselområdet. Jaktledaren får ökat ansvar. Han måste rapportera fällda eller påskjutna djur inom en timme och ska hålla kontroll på att tilldelningen i området inte är fylld.

Riksdagens mål är att det inom renskötselområdet finns minst 400 lodjur, nu finns cirka 600. I Västernorrland och Norrbottens län nås inte de regionala miniminivåerna. Därför tillåts ingen jakt 2007.

Inom renskötselområdet tillåts skyddsjakt på 29 djur. Jakttiden är 1-31 mars. Fällfångst är endast tillåten inom renskötselområdet och under mars månad. Tilldelningen är Västerbottens län 8 djur, Jämtlands 20 djur, samt Dalarnas län inom renskötselområdet 1 djur.

I sju län utanför renskötselområdet tillåts jakt på sammanlagt 46 lodjur. Jakttiden är 1-31 mars 2007. Ingen fällfångst tillåts. Tilldelningen är Gävleborgs län 8 djur, Dalarnas 7, Värmlands 10, Örebro 5, Västmanlands 5, Uppsala 6 samt Västra Götalands län 5 djur.

Läs besluten med exakta tilldelningen på områden och alla villkor för jakt
Skyddsjakt inom renskötselområdet, pdf
Jakt utanför renskötselområdet, pdf
http://www.t.lst.se/t/Pressrum/Nyheter/2007/lojakt07.htm

För mer info:Rovdjurssamordnare Kjell Johansson, 019 – 19 39 71 Johan Bodegård, t.f. enhetschef, Viltförvaltningsenheten 08-698 14 13, 070-266 86 00, johan.bodegard@naturvardsverket.se