Hälsans nya verktyg

Fem miljoner i teknikstöd för äldre i Norrköping

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:07 CET

Nu står det klart att Norrköpings kommun får fem miljoner kronor i stöd från Hjälpmedelsinstitutet. Pengarna kommer att användas till att prova och synliggöra tekniska lösningar som ska göra det möjligt för äldre att bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Det projekt som nu startas blir ett bra komplement till den regionala tillväxtsatsningen Hälsans nya verktyg.

I vissa delar av Norrköping, till exempel Vilbergen och Såpkullen, är medelåldern betydligt högre än riksgenomsnittet vilket kräver nya lösningar för att minska trycket på vården och omsorgen under de kommande åren. Med hjälp av stödet från Hjälpmedelsinstitutet kommer en rad delprojekt att genomföras i syfte att verka för ett oberoende och innehållsrikt liv i det egna hemmet. Det kan handla om att prova lättanvända system för kommunikation med anhöriga och vården via tv:n, bra logistiksystem för transporter av medicin och mat, minnesstöd, innovativa hisslösningar etc.

– Kommunen kommer att börja arbetet med en inventering av läget i de aktuella områdena och kartlägga behoven. En stor fördel i det här arbetet är att vi redan har etablerat en testmiljö i stadsdelen Ljura tillsammans med Hyresbostäder i Norrköping och Norrköping Science Park. Det gör att startsträckan blir kortare och mer effektiv, säger Anders Carlsson, projektledare inom Hälsans nya verktyg.

Andra delar i projektet blir att etablera miljöer för visning av produkter, undersöka möjligheter till bostadsanpassning i samband med ombyggnationer, nya former av stöd till anhöriga samt sociala aktiviteter i bostadsområden. Ett flertal organisationer – som PRO, SPF, handikapp- och anhörigföreningar, fastighetsägare med flera – kommer att medverka i projektet.

Ett samhällsbehov som finns i hela Sverige

Genom Hälsans nya verktyg satsar Östergötland på att bli centrum för smarta lösningar som effektiviserar vården och omsorgen med fokus på hemmiljö. Redan idag har verksamheten bidragit till flera framgångsrika företag och projekt som har börjat generera tillväxt.

– Ett viktigt syfte med vårt arbete är att minska trycket på vården och omsorgen. Det behövs eftersom de äldre i vårt samhälle blir allt fler och allt äldre. Pengarna från Hjälpmedelsinstitutet kommer bana väg för nya lösningar, inte bara för Norrköping utan för hela Sverige, säger Sven Ehn vd för Hälsans nya verktyg.

För ytterligare information kontakta:

Sven Ehn, vd Hälsans nya verktyg

0734-17 69 91, sven.ehn@halsansnyaverktyg.se

www.halsansnyaverktyg.se

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas