Socialdepartementet

Fem miljoner kronor till arbetet mot spelmissbruk

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 10:39 CEST

Regeringen har i dag beslutat att tilldela Statens folkhälsoinstitut ytterligare fem miljoner kronor för insatser mot spelmissbruk. Pengarna ska bland annat användas till att utveckla öppenvården i Stockholm, Malmö och Göteborg samt utarbetande av ett förslag till forskningsplan.

Syftet är att öppenvårdsmottagningarna i dessa tre storstäder ska utvecklas till kunskaps- och kompetenscentra inom området.

- Det här är en satsning som vi kommer att följa upp under hela mandatperioden. Det förebyggande och det behandlande arbetet mot spelmissbruk måste stärkas, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Kicki Mäler, Pressekreterare
08-405 14 35, 070-545 17 88

Leif Hansson, Ämnessakkunnig
08-405 46 46