TU, Tidningsutgivarna

Fem nej från Journalistförbundet, konflikt hotar tidningsutgivningen

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 14:49 CEST

För femte gången sa idag Tidningsutgivarna ja till ett bud från medlarna och för femte gången sa Journalistförbundet nej. Efter att ha avvisat medlarnas korrigerade slutbud utlöser nu Journalistförbundet sin varslade konflikt. Därmed skapas stora svårigheter där i vissa fall tidningsutgivningen hotas. Detta drabbar läsarna redan inom några dagar. Genom att konflikten utlöses kommer journalisternas retroaktiva lönehöjning sedan den 1 april i år att frysa inne, enligt besked från medlarna.

- Tidningsutgivarna har sagt ja till ett avtalsförslag som går Journalistförbundet till mötes gällande bland annat riktade lönesatsningar på äldre medarbetare och ökad trygghet för visstidsanställda. Journalistförbundets nej är ett nej till framtid och utveckling, säger Björn Svensson, Tidningsutgivarnas förhandlingschef.

Det var på fredagsförmiddagen som medlarna presenterade ett korrigerat slutbud för parterna. Sedan tidigare har Journalistförbundet varslat om konflikt från idag kl 15.15 som bland annat innebär partiell strejk och arbetstidsblockad. Att Journalistförbundet nu utlöser sina konfliktåtgärder innebär att tidningarnas möjlighet att förmedla nyheter och debatt samt fungera som opinionsbildare avsevärt försvåras.


- Journalistförbundets stridsåtgärder kommer att få direkta konsekvenser för tidningarnas möjligheter att fullgöra sin publicistiska uppgift och konflikten kommer redan om några dagar att drabba läsarna. För detta bär Journalistförbundet ensamt ansvaret, säger Björn Svensson.

- Den konflikt som Journalistförbundet nu inleder riskerar att leda till att mediekonsumenterna i ökad utsträckning lämnar kvalitetstidningar i dess olika utgivningsformer. Därmed drabbar strejken inte bara läsare och tidningsföretagen, den riskerar långsiktigt också jobben för många journalister.


Det medlarförslag som Tidningsutgivarna sa ja till men som Journalistförbundet avvisade innebar bland annat:
• En löneökning under tre år på minst 10.2 procent och ett påslag på 1800 kr för äldre medarbetare.
• Stärkt anställningsskydd för vikarier
• Ett nytt och enklare regelverk för upphovsrätten.
• Högre ersättning för nattarbete

Medlarnas bud återfinns på www.tu.se

_______________________________________________________________________
Björn Svensson, förhandlingschef Tidningsutgivarna, 08/692 46 83
Bosse Svensson, ordförande Tidningsutgivarnas förhandlingsdelegation, 0768/16 48 48