Hammer & Hanborg Aktiebolag

Fem ovärderliga tips för VD att snabbt lyckas i digitala kanaler

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 10:44 CEST

Alla kommunicerar och alla är digitala – det är en sanning för de flesta idag. Samtidigt visar en undersökning att nästan 60 procent av de tillfrågade anser att det saknas kommunikativ kompetens i företagens ledning. Samma undersökning visar även att vart tredje företag saknar en strategi för digitala kanaler.

”Det finns dock fem ovärderliga tips för VD att snabbt komma upp på den digitala banan”, säger Christina Hammer, grundare rekryteringsfirman Hammer & Hanborg.


1. Ta fram en digital strategi –
Viktigt att den är en del av den övergripande affärsplanen.

2. Var inte rädd för att visa din mänskliga sida – I dag Twittrar endast ett fåtal VDar och de får stort gehör både internt och externt. Bäst lyckas de som kommunicerar på ett personligt sätt.

3. Välj kanal med omsorg - Använd bara de kanaler där det finns förutsättningar att vara aktiv och var där målgruppen är.

4. Använd kanalerna för omvärldsbevakning – Det är inte bara en kanal ut. Lika viktigt är det att ha örat mot marken och digitala kanaler är en ovärderlig källa till kunskap om din målgrupp.

5. Använd möjligheten till affärsutveckling genom Co-creation – Använd dina kunders och andra konsumenters engagemang till att driva produktutveckling. Det finns oändliga möjligheter för ett träffsäkert och innovativt resultat.

För tionde året har Hammer & Hanborg genomfört Kommunikatören, nordens största undersökning i sitt slag. Drygt 3 000 verksamma kommunikatörer har svarat på frågor kring kommunikation och hur digitala kanaler påverkar företag och organisationer idag. I korthet svarar de följande:

Har ditt företag/organisation strategi för digitala kanaler

  Alla  Privat sektor  Offentlig sektor  Ideell sektor

Ja  65%   66%  61%  65%   

Nej  27%   26%  30%  29%

Har ditt företag/organisation strategi som inkluderar medarbetares användning av digitala kanaler

  Alla  Privat sektor  Offentlig sektor  Ideell sektor

Ja  36%  38%  32%  36%   

Nej  53%  51%   56%   53%

Nästan alla organisationer använder digitala kanaler i sin kommunikation. Av dessa säger 4 av 10 att de har en digital strategi som är en del av den övergripande affärsplanen. Den privata sektorn har kommit längre än den offentliga och ideella.

Toppen… (hela listan finns)

1. Gaming (bäst)

2. Spel/lotteri

3. Kläder/design

4. Resor/ flyg

Botten…

1. Gruv- och stålbranschen (sämst)

2. Läkemedel

3. Tillverkningsindustrin

4. Byggindustrin

Så här används digitala kanaler

Flest antal digitala kanaler används för varumärkesbygge där flera sociala medier hamnar i topp. Försäljning och kundtjänst hanteras primärt via webben och e-post. Mest populärt för omvärldsbevakning är Twitter, webben och LinkedIn medan internkommunikation domineras av intranätslösningar.

För vilken typ av kommunikation används de olika kanalerna på ditt företag/din organisation?

Försäljning

Varumärkesbygge

Omvärldsbevakning

Kundtjänst

Internkommunikation

Webb (69 %)

Instagram (94 %)

Twitter (58 %)

E-post (61 %)

Intranät (99 %)

E-post (54 %)

Webb (93 %)

Webb (48 %)

Webb (60 %)

Lync (98 %)

Appar (41 %

YouTube (92 %)

LinkedIn (45 %)

Facebook (41 %)

Sharepoint (93 %)

Kommunikativ kompetens på ledningsnivå

Mer än hälften anser att det saknas kommunikativ kompetens på ledningsnivå. Dålig spridning av information internt, avsaknad av helhetstänk och brist på förståelse för de digitala kanalerna nämns som orsaker.

Anser du att det finns tillräcklig kommunikativ kompetens i ditt företags/din organisations ledning?

  Alla  Privat sektor  Offentlig sektor  Ideell sektor

Ja  35%  39%  24%   30%   

Nej  57%  52%  67%  65%

För ytterligare information kring undersökningen vänligen kontakta

Christina Hammer Delägare 08-459 03 51  |  0708-34 62 70

För övriga frågor vänligen kontakta

Elisabeth von Sydow Kommunikation | 0709 52 74 75

elisabeth.vonsydow@hammerhanborg.com


HAMMER & HANBORG - Hammer & Hanborg levererar kommunikativ kompetens till näringsliv och offentlig sektor i Norden. Vi förser alla delar av organisationen med talang och kunskap i en värld där allt – och alla – kommunicerar.