Ekobrottsmyndigheten

Fem personer anhållna för ekobrott i Örebro län

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 11:06 CEST

Vid ett stort tillslag idag tisdag hämtades fem personer in till förhör och anhölls senare av åklagare. Vid tillslaget genomfördes husrannsakningar på ett flertal platser i Karlskoga och
Degerforsområdet.

De fem personerna, tre män i åldrarna 27-55 år och två kvinnor 42 respektive 54 år gamla, är misstänkta för att under flera års tid ha hyrt ut ett antal villafastigheter i Degerfors och Karlskoga för korttidsboende åt ett stort antal utländska medborgare.

Näringsverksamheten har bedrivits utan att någon bokföring upprättats och utan att inkomsterna från näringsverksamheten har redovisats till Skatteverket.

- Misstankarna avser för närvarande bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, berättar vice chefsåklagare Per Hedman på Ekobrottsmyndigheten i Linköping.

Utredningen genomförs i samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten, Skattebrottsenheten, Skatteverket, Åklagarkammaren och den lokala polisen i Karlskoga/Degerfors. Vid tillslaget deltog drygt trettio poliser och skattebrottsutredare.

De fem anhållna personerna nekar till brott. Några av de misstänkta är kända av polisen sedan tidigare. Om de döms för brotten som de är misstänkta för riskerar de fängelse.

Åklagaren måste senast under fredagen ta ställning till om de fem ska begäras häktade eller försättas på fri fot.

Frågor besvaras av:
Mats Nylén, Polismyndigheten i Örebro län, tel: 010-567 31 49
Annika Hjalmarsson, Skatteverket, tel: 010-576 75 38
Per Hedman, Ekobrottsmyndigheten, tel: 010-562 97 29

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.