Fondbolagens förening

Fem punkter som säkrar spararnas intressen i premiepensionssystemet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 13:36 CEST

De massflöden i premiepensionssystemet som framför allt orsakats av de så kallade förvaltarbolagen, som genomför koordinerade datorstyrda massbyten av fonder, är ohållbar och drabbar de långsiktiga fondspararna. Fondbolagens förening har sedan tidigare lagt fram en kravlista med fem åtgärder som måste vidtas för att säkra spararnas intressen. Nu är det av största vikt att riksdagens Pensionsgrupp sätter frågan högst på dagordningen.

”Premiepensionssystemet firar i dag tioårsjubileum samtidigt som systemet är utsatt för stora påfrestningar. Det är oroväckande att fonder som är bland de mest efterfrågade riskerar att försvinna ur premiepensionssystemet. Förvaltarbolagens verksamhet behöver regleras på samma sätt som för andra finansiella rådgivare”, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

”Förvaltarbolagens” åtkomst av premiepensionssystemet, som i stor utsträckning har bidragit till stora och kortsiktiga flöden i fonderna, behöver mötas med snabba åtgärder för att klara att skydda konsumenternas intressen. Fondbolagens förening upprepar här de fem förutsättningar som skickades till riksdagens Pensionsgrupp redan i maj och som behöver uppfyllas när ”förvaltarbolagens” åtkomst av systemet regleras. Genomförs inte dessa fem punkter måste e-legitimation krävas.

Följande fem punkter behöver åtgärdas:

1. I enlighet med Finansinspektionen anser föreningen att det måste säkerställas att ”förvaltarbolagens” tjänster omfattas av den reglering som gäller för finansiell rådgivning eller diskretionär förvaltning och därmed också stå under tillsyn.

2. Det måste vara frivilligt för ett fondbolag att ha sina fonder tillgängliga via ”förvaltarbolagen”.

3. Det bristfälliga beslutsstödet (Lotsen) hos dåvarande PPM är enligt Fondbolagens förening en av de bidragande orsakerna till ”förvaltarbolagens” framväxt. Beslutsstödet måste omedelbart förbättras, vilket nuvarande Pensionsmyndigheten har hörsammat.

4. Fondbolagen lämnar stora rabatter inom premiepensionssystemet, i genomsnitt motsvarande mer än halva avgiften. För fond-i-fonder kan rabatten vara dubbel (både för fond-i-fonden och för de underliggande fonderna) om fonden investerar i externa fonder. Det medför att fondbolag inte kan erbjuda fond-i-fonder som ett billigare och för spararna enkelt alternativ till ”förvaltarbolagens” portföljer. Dessutom, det ”förvaltarbolagen” erbjuder, är i praktiken fond-i-fondlösningar. En alternativ lösning vore därför att ”förvaltarbolagen” blir fondbolag som erbjuder fond-i-fondlösningar och därmed omfattas av det rabattsystem och övriga krav som ställs i premiepensionssystemet.

5. Samtliga åtgärder som Pensionsmyndigheten pekar på i den rapport som myndigheten lade fram redan i mars i år måste genomföras. I rapporten förs två alternativ fram. Om åtgärderna i det första alternativet inte genomförs, införs krav på e-legitimation vilket stoppar datorstyrda fondbyten. Frågan var uppe på Pensionsgruppens möte i juni, men sköts upp till efter valet. 
Länk till Pensionsmyndighetens rapport.

 

Läs Fondbolagens förenings yttrande från maj 2010 här.

 

Vad är egentligen problemet?

”Förvaltarbolagens” tjänster består i de flesta fall av att premiepensionsspararen lämnar över sin pin-kod till ”förvaltarbolaget” som därefter genomför kollektiva massbyten av fonder för kundernas räkning, ofta flera gånger varje månad. Följden blir att fonder i premiepensionssystemet måste hålla en hög likviditet för att klara av att hantera oförberedda och kortsiktiga in- och uttag ur fonden vid en inte alltid önskad tidpunkt. Det drabbar de långsiktiga spararna negativt genom lägre andelsvärden. Svårast att hantera detta har mindre fondbolag och de som arbetar med aktiv och långsiktig förvaltning. Flera fonder har redan lämnat premiepensionssystemet av dessa anledningar.

 

Enligt föreningens TNS Sifo Prosperaundersökning från 2010 har 12 procent av premiepensionsspararna anlitat ett ”förvaltarbolag”.

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

 

Åsa Drakenberg, informationschef

08-506 988 06

070-731 00 69

Föreningens sajt om att välja fonder till premiepensionen: www.fondkollen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Investment Managers, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder