Kulturrådet

Fem regioner klara med sina kulturplaner

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 10:59 CET

De fem första regionerna i den nya samverkansmodellen är nu klara med sina kulturplaner. Skåne, Halland, Gotland, Norrbotten och Västra Götalandsregionen skickade på fredagen sina planer till Kulturrådet i Stockholm. Arbetet ute i regionerna har kännetecknats av delaktighet och dialog. Kommuner, kulturinstitutioner, ideella föreningar och fria kulturskapare med flera har varit med och påverkat utformningen av kulturplanerna.

Fem regioner ska in i kultursamverkansmodellen från den 1 januari 2011. Tidigare har staten delat ut anslag direkt till kulturinstitutionerna men genom den nya samverkansmodellen tar staten och regionerna nu ett gemensamt helhetsgrepp om hur kulturpengarna till sju kulturområden ska fördelas. I januari beslutar Kulturrådets styrelse om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Nästa år kommer ytterligare ett tiotal regioner att presentera sina kulturplaner.

Läs mer på Kulturrådets webbplats: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/

Ytterligare information

Erik Åström, sakkunnig

Telefon: 070 – 558 15 74

E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare

Telefon: 076 – 540 10 25

E-post: helene.oljons@kulturradet.se