Riksdagen

Fem riksdagspartier KU-anmäler Perssons och Sommestads Östersjöpolitik

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 17:00 CEST

Sverker Thorén (fp)
070 - 253 61 67

Roger Karlsson (c)
070 - 263 36 02

Sven Gunnar Persson (kd)
070 - 510 48 57

Lars Lindblad (m)
070 - 514 12 62

Åsa Domeij (mp)
073 - 077 43 07Fem riksdagspartier KU-anmäler Perssons och Sommestads Östersjöpolitik

- Vi anmäler miljöminister Lena Sommestad och statsminister Göran Persson till granskning i konstitutionsutskottet för deras hantering av frågan att så snart som möjligt ansöka om att svenskt vatten i Östersjön får status som särskilt känsligt havsområde, säger Sverker Thorén (fp), Roger Karlsson (c), Sven Gunnar Persson (kd), Åsa Domeij (mp) och Lars Lindblad (m).

På initiativ av ett enigt miljö- och jordbruksutskott beslutade riksdagen den 29 januari 2003 om "ett tillkännagivande av innebörd att regeringen så snart som möjligt hos IMO ansöker om att svenskt vatten i Östersjön skall få status som särskilt känsligt havsområde."

- Den 11 april 2003 gick tidsfristen för en ansökan ut för innevarande år. Efter detta datum kan en ansökan behandlas först i mars 2004. Trots riksdagens beslut och tydliga prioritering - först svensk egen ansökan så snart som möjligt och därefter intensifierat gemensamt arbete i Helcom - har inte detta efterlevts, skriver de fem anmälarna.


KU-anmälan bifogas i sin helhet.