Socialdemokraterna

Fem socialdemokratiska krav på förbättrad kärnsäkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:00 CET

- Det måste stå utom all tvivel att Sverige vidtar alla tills bud stående medel för att komma tillrätta med säkerhetsbristerna på svenska kärnkraftverk. Det säger Peter Jeppsson, riksdagsledamot (s) och ansvarig för kärnsäkerhetsfrågor hos socialdemokraterna med anledning av dagens aktuella debatt i riksdagen om kärnsäkerheten.

- Vi måste en gång för alla klarlägga och skarpt markera att vinstintressen aldrig får gå före säkerheten. Vi socialdemokrater är glada över att regeringen har tillmötesgått våra krav på en internationellt oberoende granskning. Men vi anser samtidigt att den borgerliga regeringen har reagerat saktfärdigt och otillräckligt på dom brister som blivit tydliga under dom senaste månaderna, fortsätter Peter Jeppsson.

För att såväl omvärlden som våra egna medborgare ska kunna ges en möjlighet att återfå, åtminstone en del av det sargade förtroendet för svensk kärnkraftsindustri, föreslår socialdemokraterna nu ett fem-punktsprogram. Dessa fem punkter är ett första steg för att säkra säkerheten på Sveriges kärnkraftverk.

1. Återkommande kontroller av svenska kärnkraftverk av IAEA.

2. Alkolås på all personal på svenska kärnkraftverk och fastställda regler för hur ofta som personalen ska drogtestas.

3. Vinstintressen får inte gå före säkerhetsintressen vad gäller t.ex. bonussystem.

4. Krav på att alla svenska kärnkraftverk upprättar en plan för upprätthållande av en sund säkerhetskultur med uppföljningskontroller.

5. Efter den internationella granskningen bör det undersökas hur SKI:s arbete kan följas upp och kontrolleras av oberoende organ.

För mer information
Peter Jeppsson
Riksdagsledamot (s)
070-355 04 04
peter.jeppsson@riksdagen.se

Jimmy Larsson-Hagberg
Pressekreterare
070-269 91 15
jimmy.larsson-hagberg@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se