Stockholms stad

Fem steg mot en bättre gymnasieskola

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 14:44 CEST

I dag presenterar socialdemokraterna förslag på satsningar för att höja kvaliteten i gymnasieskolans yrkesinriktade program och på de individuella programmen. I en debattartikel i Stockholm City presenterar utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros och Stockholms skol- och kulturborgarråd Erik Nilsson fem steg mot en bättre gymnasieskola.

De fem stegen är i korthet följande:

* 450 miljoner kronor satsas för att fler elever på IV-programmen ska kunna fullfölja gymnasieskolan.

* En ökad samverkan mellan skola och arbetsliv ska komma till stånd för att de yrkesinriktade utbildningarna ska bli så relevanta som möjligt. Branschspecifik utveckling måste avspeglas i utbildningen.

* Kärnämnena ska tydligare spegla elevens intresse och studieval. Inom de yrkesinriktade programmen finns all anledning att utveckla yrkesrelaterad undervisning i engelska och matematik.

* Utbildningen knyts ihop med en gymnasieexamen och ett gymnasiearbete, vilka blir bevis på att eleven nått hela utbildningens utbildningsmål.

* En attraktiv och modern lärlingsutbildning införs, där arbetsplatserna får ett utökat ansvar inte bara för karaktärsämnena utan också för kärnämnena.

Alla elever ska ha rätt till en individuell utvecklingsplan som visar hur elevens kunskapsutveckling stöds. Socialdemokratisk skolpolitik syftar till en individualiserad och trygg kunskapsskola för alla, skriver Thomas Östros och Erik Nilsson i dagens debattartikel.

Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076