Vätgas Sverige

Fem vätgasbussar till Oslo

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 13:59 CEST

Fem bränslecellsbussar, drivna av vätgas, ska köpas in för att användas i Oslo. Kollektivtrafikföretaget Ruter har offentliggjort en beställning till holländska Van Hool. Bussarna kommer att levereras under 2011 och ingå i ett demonstrationsprojekt under namnet HyNor Oslo Buss.

Projektpartners är, förutom det lokala kollektivtrafiksbolaget Ruter, miljöorganisationen Zero samt Akershus och Oslos kommuner.  De båda kommunerna finansierar, tillsammans med Norskt Forskningsråd och Transnova, projektet med 100 miljoner NOK. För att köpet ska träda i kraft krävs dock att ett EU-stöd på 40 miljoner NOK beviljas, något som förväntas bli bekräftat i oktober.

Den aktuella bussmodellen är en av de senaste med den här tekniken och drivs av en elmotor (Siemens) som får sin ström från en vätgasdriven bränslecell (Ballard).  Vätgasen kommer att produceras lokalt genom elektrolys av vatten och förnybar el. Bussarna kommer att ha plats för cirka 40 passagerare och kostar elva miljoner NOK styck, cirka fyra gånger mer än en konventionell dieselbuss.

De fem bussarna ska användas i fem till tio år och Ruters förväntning är att varje buss ska köras cirka 20 000 timmar de första fem åren, vilket motsvarar 400 000 – 450 000 kilometer per buss. Senast den 1 januari 2012 ska bussarna trafikera områdena södra Oslo och Oppegård. Bussarna kommer att ha sitt garage i Rosenholm där också en ny tankstation för vätgas kommer att byggas.  Upphandlingen pågår nu och inom kort kommer det att meddelas vem som får i uppdrag att bygga stationen.

HyNor Oslo Buss samverkar med det europeiska projektet för vätgasbussar, CHIC. I detta projekt ingår även London, Aargau, Bolzano och Milano. I november träder även Tyskland in i CHIC-samarbetet. Under oktober månad ger EU besked om huruvida de anslag som CHIC sökt i utvecklingsprogrammet för bränsleceller och vätgas beviljas eller inte.

Vätgas Sverige har sedan flera år samarbetat med norska HyNor inom partnerskapet SHHP, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. Från svenskt håll glädjer vi oss åt grannlandets framgångar med att ytterligare stärka Oslo som en metropol för demonstration av bränsleceller och vätgas. Genom vårt samarbete har vi också alla möjligheter att ta del av de norska erfarenheterna och de goda kontakter som byggs upp genom projektet.

 

 

Kontaktperson Ruter AS                                     

Ove K. Kjølstad
Fagsjef kontrakt
 +47 90 74 62 67
ove.kjolstad@ruter.no

Vätgas Sverige

Sven Wolf

Affärsutvecklare

031-334 37 72

sven.wolf@vatgas.se

Läs mer om Scandinavian Hydrogen Highway Partnership – SHHP

www.scandinavianhydrogen.org

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.