Female Leader Engineer

Female Leader Engineer hittar framtidens kvinnliga ledare

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 08:00 CEST

Den 22:a augusti öppnar ansökan till Female Leader Engineer's utmärkelse för kvinnliga civilingenjörsstudenter som läser sitt sista år på sin utbildning. Utmärkelsen är en resa för alla 20 deltagare som blir uttagna till urvalsprocessen där en person får chansen att skräddarsy sitt eget traineeprogram. Tidigare år har ansökan varit öppen för studenter på Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola, men i år får även studenter vid Lunds Tekniska Högskola och Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet söka.

“Vi tycker det är väldigt roligt att utmärkelsen växer i takt med behovet från företagen att hitta högpresterande nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer, och ser fram emot att se den potential vi vet finns på de tekniska högskolorna i Lund och Linköping”, säger Evelina Ögren, en av styrelsemedlemmarna för Female Leader Engineer.

Utmärkelsen delas ut av Female Leader Engineer i samarbete Sveriges ledande industriföretag. Vinnaren får ett skräddarsytt traineeprogram utarbetat efter hennes önskemål. Dessutom lägger Female Leader Engineer stor vikt vid själva urvalsprocessen där målet är att samtliga deltagare ska utveckla sig själva, bygga upp sitt nätverk och lära känna partnerföretagen. Processen innefattar bland annat exklusiva partnerdagar hos företagen samt intervjuer, tester av analytisk förmåga och case-lösning.

Att identifiera högpresterande kvinnliga studenter till ledarroller i framtiden är en del av Female Leader Engineer’s syfte. Organisationen strävar också mot att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet och synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap. Detta gör Female Leader Engineer genom att vara en tongivande spelare i debatten kring jämställdhet i näringslivet samt att driva alumninätverket som består av tidigare deltagare i utmärkelsen.

Ett jämställt näringsliv ökar bolagens lönsamhet och konkurrenskraft samtidigt som det bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. Heterogena grupper är mer innovativa och tar välgrundade beslut baserat på fler perspektiv vilket ger bättre produkter och lösningar som når ut till alla potentiella konsumenter.

Trots fördelarna med en jämn fördelning av kvinnor och män på arbetsplatsen är svenska företag långt ifrån jämställda. AllBright-rapporten 2016 visar att kvinnor utgör en femtedel i börsnoterade företags ledningsgrupper, en blygsam ökning från 2015 med en procentenhet. Utvecklingen mot ett jämställt näringsliv går åt rätt håll, men inte förrän år 2040 kommer vi att se jämställda ledningsgrupper hos Sveriges börsbolag.

“Svenska företag förlorar på att inte utnyttja all tillgänglig potential i samhället. Fler och fler företag blir medvetna om jämställdhetsfrågan och arbetar för den, men utvecklingen går alldeles för långsamt. Därför behövs initiativ som Female Leader Engineer, som hjälper företagen att identifiera och bygga en stark grund av unga kvinnliga ledare”, förklarar Caroline Bouzi, styrelsemedlem i Female Leader Engineer.

Female Leader Engineer's utmärkelse är på god väg att påskynda ett mer jämställt näringsliv. Sedan utmärkelsens start år 2004 (då i regi av KTH) har 12 vinnare utsetts; samtliga som har avslutat traineeprogrammet är etablerade i näringslivet på olika ledande positioner. Även övriga deltagare har gynnats av att delta i utmärkelsen; av de 49 finalisterna som deltog i utmärkelsen 2004-2013 fick 18 sin första anställning på något av partnerföretagen och mer än hälften har i sin nuvarande tjänst ledarskapsansvar. Det är tydligt att en spännande resa väntar de kvinnliga ingenjörsstudenter från Stockholm, Göteborg, Lund och Linköping som söker utmärkelsen i höst.

Läs mer på femaleleaderengineer.se

Presskontakt Ebba Djurberg, ebba.djurberg@femaleleaderengineer.se

Female Leader Engineer är en utmärkelse för kvinnliga ingenjörsstudenter i samarbete med svenska industriföretag. Syftet med utmärkelsen är att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet genom att bland annat bygga en bas av unga ingenjörer med potential för framtida ledarroller. Vinnaren av Female Leader Engineer får ett skräddarsytt traineeprogram hos flera av partnerföretagen och alla deltagare får en chans till personlig utveckling samt en nära kontakt med företagen genom hela utmärkelsen. Utmärkelsen drivs av civilingenjörer ute i arbetslivet.