Genusföretagarna

Feminist från insidan – så funkar det!

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 09:46 CET

Media välkomnas att delta i föreläsningen som arrangeras av 

Genusföretagarna, W.I.S.P. och Kulturkraft Syd.

”Feminist från insidan – så funkar det!”
En föreläsning med Gunilla Edemo och Louise Andersson.

21 november 2011 kl 17.00 - 19.00
plats: Malmö Högskola

Hur ser dina möjligheter ut att förändra konsten och samhället när du blir en del av en etablerad institution eller organisation?

Som feminist på insidan står du inför både möjligheter och begränsningar när du vill driva förändringsfrågor. Det är ofta ett tålamodskrävande arbete. Det hör till att stå ut med att ditt arbete kan bli underkänt av feminister utanför (”det där var ofeministiskt!”) samtidigt som samma arbete kan bli underkänt av din uppdragsgivare (”det där var för feministiskt!”).

Men det är kreativt och meningsfullt att arbeta för att få saker att hända där makten över kulturens resurser finns. I denna föreläsning fokuserar Edemo och Andersson på möjligheterna och hur du undviker fallgroparna.

Föreläsningen är ett samarbete mellan W.I.S.P och Genusföretagarna som genomförs med stöd av Kulturkraft Syd. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling för våra organisationers medlemmar och att möjliggöra nya möten bland medlemmarna. 

Föreläsningen riktar sig till personer aktiva inom scenkonst, till arrangörernas medlemmar samt övriga som är intresserade av frågorna. Föreläsningen är gratis och vi bjuder på fika och frukt.Gunilla Edemo, nu verksam som frilanskonsult, har en bakgrund som tjänsteman vid scenkonstnärliga institutioner och högskolor samt regeringskansliet. Var 2006-2009 projektledare för "Att gestalta kön".

Louise Andersson, nu verksam vid Riksutställningar, har verkat i det offentliga kulturlivet sedan mitten av nittiotalet på statlig, regional och kommunal nivå. Var en av curatorerna och redaktörerna för Konstfeminism (2005)

Kontaktpersoner: Sofie Bergkvist, Genusföretagarna, sofie@ordochtext.se, 0722-41 05 02

Jenny Grönvall, W.I.S.P. jenny@wispriddare.se, 073-207 87 93

_ _ _ _ _


Arrangörer:
W.I.S.P. (Women In Swedish Performing arts eller What Is Stha Problem?) är en politiskt obunden, ideell organisation som startade våren 2008 och eftersträvar jämställdhet inom scenkonsten, på scenen och bakom. Wisp är ett produktionskontor och ett nätverk för kvinnor och transpersoner inom scenkonsten, alla yrkeskategorier. För mer information och medlemsskap:www.wisp.se

Genusföretagarna är en branschorganisation för företagare som arbetar med jämlikhet, mångfald och jämställdhet. Organisationen har funnits sedan 2009 och driver frågor som är viktiga för medlemsföretagens utveckling och tillväxt. Branschorganisationen Genusföretagarna utgör ett nätverk för medlemmarna som därigenom kan utveckla sina affärer. Genusföretagarna arrangerar aktiviteter och projekt för att utveckla medlemmarnas kompetens och för att skapa bättre kunskap om branschen. För mer information och medlemsskap:www.genusforetagarna.se

KulturKraft Syd är ett projekt, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), som erbjuder professionellt yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, film och tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter. För mer information: http://kulturkraftsyd.se/hem/

Sveriges Branschorganisation för företagare inom jämlikhet, mångfald och jämställdhet.