Sveriges Makalösa Föräldrar

Feministiskt forum 11 maj

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2013 06:31 CEST

Sveriges Makalösa Föräldrar deltar i årets Feministiska Forum 11 maj, i ABF-huset i Stockholm, med ett helt eget event:


Tid: 14.15-15.30

Sal: Per Albin

Rubrik: Måste jag sluta amma bara för att kunna dela föräldraledigheten?

Beskrivning: Praktisk feminism i form av delad föräldraledighet är inte alltid så enkel att genomföra. Trots en del goda tips från olika nätverk och informationsmaterial, finns det fortfarande många föräldrar som av olika anledningar tycker det är svårt att planera så att det blir bäst för alla. Det hjälper inte heller med ”tyckanden” från familj, släkt, vårdpersonal och vänner. Denna paneldebatt kanske inte har svar på alla frågor, men vi utlovar en spännande diskussion!

Medverkande:Sophia Lövgren (generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar), Gertrud Åström (ordförande, Sveriges Kvinnolobby), Tomas Wetterberg (ordförande, Män för Jämställdhet), My Malmström Sobelius (styrelseledamot i FoFF Stockholm) samt Ingvild Segerstam (Haro).

Arrangör: Sveriges Makalösa Föräldrar

Varmt välkomna!

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.