Femklövern i Skåne

Femklövern förbättrar för pendlare över länsgränserna

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 08:00 CET

Kollektivtrafiknämnden föreslås besluta att genomföra en översyn av prissättningen för kollektivtrafikresor över länsgränser. Inriktningen är att priserna med tåg och buss över länsgräns ska sänkas. I dag är pendling och resande mellan orter i olika län dyrare än motsvarande pendling och resande inom ett län.

Genom Öresundstågen och nu senast genom Pågatågens förlängning till Kronoberg och inom kort till Blekinge ökar resandet mellan olika regioner. Även om det finns ett gemensamt tekniskt biljettsystem som på ett enkelt sätt möjliggör att resa på en biljett eller ett periodkort kan villkoren förbättras

– Vi vill underlätta för människor att resa inom och mellan Skåne och kringliggande län. Människor bryr sig inte om gränser i sitt resande och därför bör priserna i kollektivtrafiken anpassas efter detta. Idag har vi hinder som gör att priserna inte alltid uppfattas som rättvisa och rimliga, säger Mats Persson (FP), Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.  

Prissättningen i södra Sverige baseras på respektive läns taxor och de priser som gäller inom länet får fullt genomslag för resor över länsgränsen. Det innebär att det högre priset i första zonen i nya länet adderas till vilket ger ett högre pris än motsvarande reslängd inom länet.
 
Fakta om pendling över länsgräns:

  • Inom ramen för Öresundstågssamarbetet finns sedan 2012 gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige. Resevillkoren omfattar nu Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik samt Västtrafik (endast Öresundståg).
  • Prisexempel: Ett periodkort mellan Hässleholm – Markaryd kostar idag 1135 kronor medan sträckan Hässleholm – Kristianstad inom ett län kostar 795 kronor. Pendlaren från Osby betalar till Växjö 1595 kronor och till Lund 1195 kronor. Periodkortet Kristianstad – Karlshamn kostar 1445 kronor att jämföra med Kristianstad – Lund 1195 kronor.
  • Målsättningen att förändringen kan genomföras vid tidtabellsskiftet i december 2014.
  • Ärendet behandlas på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 3 mars 2014.
  • Liknande beslut kommer att antas i de kringliggande länen.


Mer information och kommentarer:
Mats Persson (FP)
Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 0768-87 09 20

Emelie Larsson
Politisk sekreterare (FP)
Tel: 0768-87 11 69

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne